Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Politické strany v obci

Počas existencie našej obce sa vytvárali skupiny sympatizujúce s rôznymi politickými stranami, ktoré sa v danom čase utvárali. Silné zastúpenie v našej obci v 20. - 30. rokoch mala Slovenská ľudová strana a Agrárna strana, k nim sa pridružovali ďalšie - Republikánska strana, Kresťanskí sociáli, Fašistická strana, Živnostenská strana.

V roku 1927 kandidovala do volieb Hlinkova slovenská ľudová strana. Viac informácií o tejto strane pre dnešného občana na:  http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlinkova_slovensk%C3%A1_%C4%BEudov%C3%A1_strana

Obecné zastupiteľstvá

1919 - prvé voľby

Prvý revolučný richtár Ondrej Michálek pôsobil do januára 1919, vtedy boly prevedené prvé voľby obecného zastupiteľstva podľa nových demokratických smerníc pomerným zatúpením politických strán. Vystúpily i keď dosiaľ organizované strana „ľudová“ a strana „agrárna“. Pri voľbách bolo treba osoby, ktorá by zasvätila občanov do nového volebného poriadku. Týmto poveril okresný úrad v Holíči inženiera Ambróza  Vaňka ako znalca miestnych pomerov. Viac sa zo zo zápisnice nezachovalo a preto len dľa rozprávania občanov možno vyznačiť obecné zastupiteľstvo.

Za rychtára bol zvolený Ladislav Šebesta, za námestka Ondrej Vaculka. Členmi obecnej rady boli: Valentin Rehák, Gašpar Albrechta, Kliment Balga a Stanislav Smolinský. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ladislav Buček, Martin......................., Marek Vaculka, Cyril Fehér, Michal Pochylý, ........... Tomša, Michal Vávra, Antonín Matula, St..... Matula, Antonín Vanek, Teodor Polák  a ............. Baňovič. O činnosti obecného  zastupiteľstva neboli žiadne zápisnice zachované. Rychtár  Ladislav Šebesta po dvoch rokoch odstúpil a na jeho miesto zvolený bol Marek Vaculka.

1924 - druhé voľby

V roku 1924 boly druhé obecné voľby za nezmeneného politického rozvrstvenia a do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Ladislav Šebesta – starosta, Marek Vaculka, Michal Pochylý, Ondrej Vaculka, Gabriel Mokrohajský, Valentín Rehák, Gašpar Albrechta, Teodor Polák, Ladislav Kumpan, Viktor Kubinec, Ladislav Langer, Michal Vávra, Šebastian Zámečník, Kliment Balga, Stanislav Smolinský a František Jakubáč. Pokladníkom bol zvolený Jozef Rehák, nečlen zastupiteľstva, ktorého voľbu okresný úrad zrušil. Miesto neho bol zvolený pokladníkom Štefan Vanek. Výstižné na vtedajšie pomery je uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 16.apríla 1924. Obecné zastupiteľstvo uvažujúc o tom ak zamedziť bitkám mládeže medzi sebou vo večerných hodinách na zábavách a pokriku na uliciach, zakázalo na štvrťroka poriadanie tanečných zábav a túlanie sa po obci vo večerných hodinách. Záverečná hodina bola stanovená na 9-tu hodinu.

1927 - tretie voľby

Pri voľbách do obecného zastupiteľstva v roku 1927  4.decembra kandidovala Hlinkova slovenská ľudová strana a Republikánska strana zemedeľského a maloroľníckeho ľudu (agrárna).

Za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu zvolení boli do obecného zastupiteľstva: Ladislav Buček, Michal Ondráš, Teodor Polák, Valentín Rehák, Mikuláš Polák, Jan Olša, Ladislav Langer, Ondrej Vaculka, Kliment Hrubša, Florián Kocák, Cyril Fehér a Štefan Janík, za Republikánsku stranu: Ján Ovečka, Jozef Rybecký, Rudolf Hrubša, Ladislav Malík, Štefan Matula a Stanislav ..................... . Starostom bol zvolený Valentín Rehák, námestkom Rudolf Hrubša, pokladníkom Kliment Hrubša, členmi obecnej rady: Michal Ondráš, Teodor Polák, Stanislav Smolinský a Ladislav Langer.

Odovzdaných hlasov bolo 524, z toho strana ľudová získala 336 hlasov, agrárna 188.

1931 - štvrté voľby

Pestrejšie boly voľby do obecného zastupiteľstva ............................1931. Vystupujú už 4 strany a síce: Hlinkova slovenská ľudová strana s 273 hlasmi, Živnostenská strana s 35 hlasmi, Republikánska strana s 110 hlasmi a fašisti s 85 hlasmi.

Starostom bol zvolený Ondrej Vaculka, námestkom Štefan Vaculka, pokladníkom Ladislav Langer, do obecnej rady Ladislav Buček, Kliment Hrubša, Ladislav Malík a Ján Olša. Členovia obecného zastupiteľstva : František Šafár, farár, Ladislav Šebesta, Mikuláš ..................., Michal Pochylý, Ladislav Malík, Valentin ....................., Štefan Baňovič, Teodor Holič, Štefan Lorenc, .................. Vaculka.

1935

Konečne sa priblížil vzrušujúci deň parlamentných volieb. Očakávalo sa prekvapenie vo výsledkoch, ale nebolo veľkých presunov. 498 platných hlasov si podelily strany následovne: Hlinkova slovenská ľudová strana získala 311 hlasov, Republikánska strana zemedeľského a maloroľníckeho ľudu získala 125 hlasov, Kresťanskí sociáli 85 hlasov, fašistická strana 90 hlasov.

1938

Počet platných hlasov bol 541. Hlinkova slovenská ľudová strana mala 311 hlasov, Republikánska strana, vlastne občiansky blok 110 hlasov a 35 hlasov živnostníkov a Kresťanské odborové  združenie malo 85 hlasov. Do voľby obecnej rady sa sdružila Hlinkova slovenská ľudová strana s Kresťanským odborovým sdružením. Pravidlom doteraz bolo, že strana ľudová mala rychtára, strana agrárna námestka. Sdružením však strana ľudová získala absolutnú väčšinu v obecnom zastupiteľstve, a preto za ľudovú stranu bol zvolený rychtárom Gašpar Albrechta, námestkom Ján Pochylý, pokladníkom Florián Kumpán.

Ďalší členovia obecného zastupiteľstva:

  • za Hlinkovu slov.ľud.stranu: Kristián Júnoš, Štefan Baňovič, Ondrej Vaculka, Kliment Hrubša, František Štepánik, Ladislav Buček, František Michálek
  • za Republikánsku str.: Rudolf Hrubša, Valentín Rehák, Konštantín Vépy, Štefan Vanek
  • za Živnostenskú stranu: Štefan Šebesta
  • za Kresť.odb.sdruženie: Štefan Matula, Ján Olša, Štefan Jakubáč

Do obecnej rady boli zvolení: za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu Kristián Júnoš a Štefan Baňovič, za Republikánsku stranu Konštantín Vépy a za kresť.odb.sdruženie Štefan Matula.

Posledná úprava (Štvrtok, 11 August 2011 16:50)