Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Dobrovoľný hasičský zbor

dhzV kronike obce Petrova Ves sa dobrovoľný hasičský zbor po prvýkrát spomína v roku 1927. Prvým veliteľom bol Štefan Baňovíč. Družstvo tvorili: Matej Kubinec, Konštantín Vépy, Inocenc Vaculka, Štefan Kubinec. Členovia DHZ ochotne poskytovali technickú pomoc pri každej kultúrnej akcii. 1. septembra 1935 usporiadal miestny hasičský zbor verejné cvičenie na rajčuri za účasti zborov z Gbelov a Brodského so svojimi skupinovými cvičeniami. Taktiež i DHZ z našej obce sa zúčastňoval požiarnych cvičení a vzdelávaní poriadaných okresnou zemskou hasičskou jednotou. Materiálno-technické zázemie zboru napredovalo a hasičský zbor sa rozvíjal. V roku 1957 hasičský zbor získal prvé auto Tatra 805 so striekačkou PS-8. Provizórnou hasičskou zbrojnicou bola bývalá váha. Počas výstavby kultúrneho domu, v ktorom sa uvažovalo o vybudovaní hasičskej zbrojnice, striekačka s autom boli umiestnené v rodinnom dome Pavla Májka. Požiarna zbrojnica bola daná do užívania začiatkom 60-tich rokov, slúži dodnes, takže už vzhľadom na terajšiu požiarnu techniku je nutná určitá úprava. V tomto období pracovali vo funkciách : Pochylý Ladislav, Chňupka Ladislav, Glogovský Ján, Královič Ján, Jarolím Pípa, Hrubša Stanislav, Pochylý Vladimír, Zámečník Štefan, Pochylý Eduard, Júnoš Ladislav. Bolo aj ženské družstvo v zložení Mokrohajská Maria ( Balgová), Albrechtová Margita ( Skalová), Beňová Jozefína, Hoferková Jozefína, Glogovská Margita, Jakubáčová Jozefína. Do roku 1973 bol veliteľ Balga Ferdinand. V roku 1970 vstúpili do zboru Janík Stanislav, Slezák, Matula, Janík Jozef. V roku 1973 sa volil nový výbor. Predseda Júnoš Ladislav, veliteľ Janík Stanislav, tajomník Janík Jozef, pokladník Slezák Miloslav, preventivár Balga Ferdinand, členovia výboru Hrubša Stanislav, Pochylý Vladimír,strojník Matula Štefan a člen výboru Chňupka Ladislav. V tejto dobe bolo založené hasičské družstvo žien, lebo to staré sa zatiaľ rozpadlo. Nové družstvo bolo v zložení: Kocáková Jarka(Jurkovičová), Kumpanová(Kocáková), Fišerová, Beňová, Krbicová(Škápiková) Juračková(Božková), Jurigová(Valentovičová),toto družstvo dosahovalo veľmi dobré výsledky. Trénerom tohto družstva bol Janík Jozef.                                                                                                                                                          V roku1977 si DHZ pripomenul 50.výročie svojho založenia. Od roku 1987 do roku 2000 bol veliteľ Matula Štefan, v tomto období sa začala kríza, nedostatočne pracoval výbor, ale aj členovia DHZ. Nezúčastnili sme sa ani jednej súťaže. Technika začala chátrať, čo malo za následok, že v prípade požiaru by družstvo nemalo čím zasahovať. Až v roku 2000 sa podarilo zohnať pár nadšencov. Zvolil sa nový výbor. Predseda bol Igor Juriga, veliteľ Jozef Janík. Igor Juriga sa po troch rokov vzdal funkcie a členovia si zvolili nový výbor, ktorý pracuje až doteraz. V roku 2002 bolo založené ženské družstvo v zložení: Malíková Andrea,Malíková Eva, Čierňavová Silvia, Škápiková Denisa, Kurcová Mirka, Pochylá Veronika, Jurigová Renáta, Jurkovíčová Lenka, Búzková Katarína, Maria Krištofíková, Monika Tomšová, Bibiána Janíková.  Družstvo bolo niekoľkokrát víťazom okresu a v krajských kolách sa umiestnili na treťom, štvrtom a piatom mieste. V pohárových súťažiach sa taktiež umiestňovali na popredných miestach. Neskôr sa toto družstvo doplnilo o ďalšie členky, a to : Kocáková Dominika, Jakubáčová Lívia, Oceláková Iveta, Kocáková Ivana, Kolinková Lucia, Romanová Beata, Vŕbová Michaela, Krbicová Petra, Kolinková Mária, Kolinková Janka, Žifčáková Pavlína a Junková Nikola.Toto družstvo je niekoľkonásobný majster okresu. Postúpili na krajské kolo, kde taktiež vzorne reprezentovali okres Skalica a, samozrejme, aj našu obec. Mužské družstvo v zložení Janík Richard, Roman Peter, Čermák Peter, Húšek Peter, Tomša Patrik, Kocák Marian, Vradko Ludvík, Rampáček Jaroslav, Čierňava Peter sú taktiež niekoľkonásobní víťazi okresu a v krajskom kole dobre reprezentovali okres Skalica.                        
26.8.2007 sme si pripomenuli 80.výročie založenia DHZ. Zúčastnili sa ho prezident DPO SR JUDr.Minárik, riaditeľ Okresného riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Skalici plk.ing. Cvečka, Predseda OV DPO v Skalici p. Lukáč, riaditeľ OV DPO v Skalici p.Dermíšek a funkcionári okresu Skalica. Svojou návštevou nás poctil vtedajší podpredseda vlády a Minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák. Rok 2010 bol pre nás zvlášť významný, v mesiaci apríl nám bolo pridelené Ministerstvom vnútra SR požiarne vozidlo Iveco Daili, ktoré osobne odovzdal  JUDr. Kaliňák, riaditeľ Krajského riaditeľstva Mgr.Mrva, riaditeľ okresného riaditeľstva okresu Skalica plk. Ing. Cvečka , generálny sekretár DPO SR. p. Vendelín Horvát, vedúci sekretariátu ing. Parčiš. DHZ má teraz požiarnu techniku : Avia 31 ,Iveco a PPS 12.

Hasičský zbor má 48 členov a radi privítame ďalších do našich radov.

Veliteľ DHZ Jozef Janík