Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Infraštruktúra obce

Kanalizácia

S výstavbou sa začalo v roku 1996. Vybudovalo sa výtlačné kanalizačné potrubie do mesta Gbely a kanalizačná sieť na tzv. Novej ulici. Táto prvá etapa bola financovaná z dotácií Štátneho fondu životného prostredia. Po mnohých komplikovaných krokoch sme získali nenávratnú čiastku zo Štátneho fondu rozvoja bývania (2,4 mil. Sk) i zo zdrojov PHARE. Práve kvôli financiám z PHARE naša obec v decembri 1999 vstúpila do záujmového združenia štyroch obcí - Gbely, Holíč, Kopčany a Petrova Ves. Podmienkou získania prostriedkov z fondu EÚ je, aby predkladaný projekt riešil situáciu v rozsiahlejšej aglomerácii s čo najvyšším počtom obyvateľstva. To sa splnilo spojením 2 miest a 2 obcí (cca 20 000 obyvateľov) a združenie ,,Budovanie kanalizácie GHKPV" získalo 1,9 mil. eur. Našej obci z tohto balíka pripadlo 10,87 mil. Sk, pričom sa musela preukázať vlastnými zdrojmi vo výške 3,71 mil. Sk. Treba ešte spomenúť, že podporné stanoviská k tomuto projektu boli získané z ministerstiev SR i od dolnorakúskej spolkovej vlády, ktorým obom záleží na čistote rieky Moravy.
 

Plynofikácia obce

I. etapa plynofikácie sa rozbehla v roku 1984. Do konca roka bolo už kompletne položené potrubie na hlavnej ceste medzi Holíčom a Letničím. Na jeseň v roku 1985 sa I. etapa dokončila dobudovaním Novej ulice a hl. cesty Holíč – Šaštín. II. etapa a tým aj kompletná plynofikácia obce bola dokončená v roku 1988. Pre zaujímavosť ako prvý bol pripojený na plynové vykurovanie rodinný dom p. Milana Lábskeho.

Obecný vodovod

Predprojektové a projektové práce sa začali už v roku 1990. V roku 1992 Ministerstvo hospodárstva uvoľnilo na výstavbu skupinového vodovodu pre Petrovu Ves a susedné obce Letničie, Radimov a Unín 5 miliónov korún. V katastri našej obce sú vybudované hlavné technologické časti, vrátane čerpacej stanice a dvoch vodojemov. V rámci systémových dotácií Ministerstvo pôdohospodárstva na rok 1993 vyčlenilo na dokončenie vodovodu 6 miliónov korún. To stačilo na dokončenie tretieho rozvodného radu. Po ďalšie roky obec nedostala žiadnu dotáciu. V roku 1995 investovali do tohto projektu Západoslovenské vodárne a kanalizácie a obecný úrad. Začiatkom roku 1996 bol obecný vodovod odovzdaný do užívania. Výstavba trvala 4 a pol roka. Nemalú zásluhu na dokončení majú aj občania, ktorí výkopovými prácami znížili náklady na dokončenie.

Verejné stavby

Kostol

Dominantnou stavbou v obci je katolícky kostol Svätého ducha. Najstarší kostol z roku 1093, ako je uvedené nad vchodom do terajšieho kostola, bol drevený. V roku 1483 veriaci postavili na tom istom mieste v gotickom slohu murovaný... Viac si môžete pozrieť v odkaze na cirkev.

Obecný úrad

Popri kostole je ďalším objektom, ktorý upúta pozornosť ako svojím umiestnením, tak aj veľkosťou, budova obecného úradu. Staršia budova obecného úradu bola asanovaná v roku 1943. Terajšia pochádza z roku 1945. Nachádzajú sa v nej tri kancelárie a zasadačka, na poschodí sobášna sieň. V priestoroch obecného úradu sa nachádza i miestna knižnica.

Dom kultúry

S výstavbou sa začalo v roku 1957 v akcii “Z”. V roku 1961 ju dokončilo JRD. Nachádza sa tu tiež ambulancia obvodného lekára, ktorý slúži jeden až dvakrát do týždňa. Je tu i poštový úrad. V budove sa ešte nachádza kozmetický salón, kaderníctvo.

Nákupné stredisko

Stavba bola dokončená v roku 1977. Jej vlastníkom je COOP Jednota, spotrebné družstvo Senica. Spočiatku sa tu nachádzali tri predajne. Predajňa potravín, rozličného tovaru a mäsových výrobkov. V súčasnej dobe je tu len predajňa potravín, ktorá zväčšila svoju predajnú plochu o predajňu mäsových výrobkov, čím poskytuje svoje služby na vyššej úrovni. Predajňa rozličného tovaru je v prenájme.

Dom smútku

Bol dokončený v roku 1990. Na jeho čelnej stene sa nachádza obraz od akademického maliara Zdena Brázdila.

Základná škola

Budova základnej školy bola postavená v roku 1933. V roku 2006 bola vykonaná prístavba hygienických zariadení. V roku 2009 prebehla realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Petrova Ves“, ktorý komplexne riešil situáciu celej budovy, nielen značne poškodenej strechy. Autorom projektu bol Ing. Stanislav Lasica.

Materská škola

V roku 1983 bola odovzdaná do užívania nová 60-miestna materská škola, vybudovaná v akcii “Z”. Pozostáva z dvoch traktov. V hospodárskej budove sa nachádza školská jedáleň a kuchyňa. V druhej časti sú učebne, herne, spálne, kabinety a sociálne zariadenia.

Sochy a pomníky

V obci sú tri sochy - socha sv. Floriana, patróna hasičov, socha sv. Jána Nemopuckého od rodiny Thebery ako vďaka za záchranu dcéry pred utopením, socha sv. Vendelína, patróna pastierov a pomník padlých hrdinov prvej svetovej vojny.

Kaplnka

Na konci obce smerom na Holíč, po pravej strane sa nachádza kaplnka Sedembolestnej P. Márie. Postavená bola v roku 1845 Antonom Mrázom, Annou Mrázovou a Máriou Hrubšovou. Podľa tradície na tomto mieste vraj zahynula dvanásťročná dcéra pútnikov, ktorým sa pri ceste na púť do Šaštína prevrátil voz.

Pohostinstvo

Vybudovalo ho miestne JRD, neskôr ho odpredalo Jednote Senica. V súčasnosti patrí opäť Roľníckemu družstvu Petrova Ves.