Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Nové zverejňovanie

Od 1.1.2012 platí zákon č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

Jedinou zmenenou oblasťou info zákona bola časť venujúca sa zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr. Táto zmena konečne vnáša trochu svetla do doteraz dosť nejasnej povinnosti zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry - teraz je jasne predpísané, ktoré informácie o objednávkach a faktúrach je potrebné zverejňovať, pričom nie je potrebné zverejňovať vizuálnu formu objednávky alebo faktúry (sken, PDF). O zmluvách naďalej stále platí, že je potrebné zverejňovať ich plné znenie vrátane popisných údajov.

Zákon zároveň ruší nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. To znamená, že od 1.1.2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky objednávky bez ohľadu na ich hodnotu okrem objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou.

Na základe tejto novely zákona si môžete všetky zmluvy, objednávky a faktúry pozrieť online na: http://petrovaves.samospravaonline.sk/web/index.php