Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Starosta obce

Štefan Beňa

starosta obce

  • Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
  • Funkcia starostu je verejná funkcia, je štatutárnym orgánom obce.
Úlohy starostu obce:
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a podpisuje ich            uznesenia
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.