Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Zamestnanci OcÚ

Ing. Kristína Baňovičová, BA

  • matrika, osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva, prideľovanie súpisných čisiel, správa dane z nehnuteľností, miestna daň  za psa, poplatok za TKO, personalistika a mzdy, ochrana prírody, odpadové hospodárstvo, rybárske lístky, opatrovateľská služba a sociálna starostlivosť, trhové miesta
  • email: obec@petrovaves.sk 

Ing. Marta Malíková

  • účtovníctvo, rozpočet, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov
  • email: obecpetrovaves@gmail.com

Gabriela Vépyová

  • zastupovanie matrikárky, osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva, evidencia hrobových miest, cintorínske poplatky, referent projektov (ÚPSVaR; MŠVVaŠ SR; MPC - asistent učiteľa v ZŠ; SAŽP, TTSK), zberný dvor, 
  • email: petrovaves@petrovaves.sk 

Externý zamestnanec:

Anna Javorková

  • stavebný úrad, ochrana ovzdušia, pozemné komunikácie