Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Základná škola

Kontakt: 

Základná škola Petrova Ves 90
908 44  Petrova Ves
Telefón: +421 34 662 01 03
 

Riaditeľka ZŠ:

Mgr. Ľubica Rozborilová

Učitelia:

 • Mgr. Ľubica Kocáková
 • Mgr. Lena Šteflíková
 • PaedDr. Barbora Chválová
 • Mgr. Ján Barník
 • Mgr. Mária Klčová

Vychovávateľka ŠKD:

 • Bc. Zdenka Vašiová
 • Drahomíra Hrubá

Školníčka, upratovačka:

 • Adriana Fodorová

Školský rok 2020/2021:

 • 1. ročník - 5 žiakov - tr. uč. Mgr. Ľubica Kocáková,
 • 2. ročník - 13 žiakov - tr. uč. Mgr. Lena Šteflíková,
 • 3. ročník - 15 žiakov - tr. uč. Mgr. Ľubica Rozborilová,
 • 4. ročník - 12 žiakov - tr. uč. PaedDr. Barbora Chválová,
 • ŠKD 1 oddelenie 15 žiakov - Drahomíra Hrubá,
 • ŠKD 2 oddelenie 17 žiakov - Bc. Zdenka Vašiová,
 • asistent učiteľa - Mgr. Veronika Rozborilová.

Krúžková činnosť:

 • Práca s PC a internetom – vedie Mgr. Ľubica Rozborilová,
 • Krúžok šikovných rúk - Mgr. Ľubica Kocáková,
 • Krúžok čitateľská gramotnosť - Mgr. Ľubica Kocáková,
 • Pohybovo-dramatický krúžok - Mgr. Lena Šteflíková,
 • Krúžok ,,Zábavná školička" - PaedDr. Barbora Chválová.

História

Najstaršia zmienka o škole v Petrovej Vsi pochádza zo 4. novembra 1756. Uskutočnila sa tu kanonická vizitácia, v ktorej sa spomína, že v obci je Stará škola, o ktorej si už nikto nepamätá, kedy bola vybudovaná. V nej sa nachádzala jedna učebňa, byt správcu a jedna izba pre učiteľa. Po zavedení povinnej školskej dochádzky v roku 1868 narástol aj počet detí v petrovoveskej škole. V roku 1879 preto prišlo k jej rozšíreniu o ďalšiu triedu. Do roku 1893 dochádzali do školy v Petrovej Vsi aj deti z Letničia.

Ďalším prameňom o školstve v obci sú zápisnice rímsko – katolíckej stolice vedené od roku 1877. Od roku 1882 sú písané v slovenskom jazyku. V roku 1911 mala škola v dvoch triedach 141 žiakov. V školskom roku 1929/30 bola škola rozšírená na trojtriednu. V roku 1932 sa počet žiakov zvýšil na 220 a bola preto zriadená štvrtá trieda.

Na jar v roku 1933 sa začalo so stavbou novej školskej budovy. Už prvého septembra toho istého roku sa v škole začalo s vyučovaním. V rokoch 1880 – 1927 bol správcom školy Pavol Žiška. Bol spoluzakladateľom Katolíckeho čitateľského kruhu, viedol spevácky zbor. V rokoch 1932 – 1935 bol správcom školy Ján Marhulík. Od roku 1935 vykonávala funkciu správcu školy Anna Šimoníková, rodená Votavová, pôvodom z Moravy. V roku 1939, ako cudzia štátna príslušníčka, bola prepustená zo štátnych služieb. Po nej až do roku 1948 bol správcom školy Silvester Rabara. Toho vystriedal na jeden školský rok Karol Bitter už vo funkcii riaditeľa. Ďalším riaditeľom školy bol František Dorocák, pôvodom z východného Slovenska. V roku 1953 viedla školu Jolana Halušová a po nej Ferdinand Vizváry z Gbelov. V rokoch 1958 – 1961 viedol školu Pavol Cobor, v roku 1961 a 1962 zasa Jozef Jarábek, ktorý po krátkom pôsobení v škole tragicky zahynul pri dopravnej nehode na ceste z Petrovej Vsi do Holíča. V rokoch 1962 – 1991 viedla školu Mária Reháková, rodená Masaryková, rodáčka z Radimova. Po nej prevzala funkciu riaditeľky Anna Martinkovičová z Gbelov. V roku 1999 sa novou riaditeľkou stala pani Lena Šteflíková, tiež z Gbelov.

Súčasnosť

V roku 2009 prebehla realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Petrova Ves“, ktorý komplexne riešil situáciu celej budovy, nielen značne poškodenej strechy. Autorom projektu bol Ing. Stanislav Lasica. Čo sa vlastne zmenilo v interiéri? Na prízemí zostala jedna trieda, z druhej vznikla menšia telocvičňa so šatňou. Ďalej sa tu nachádza internetová (počítačová) trieda. Z časti riaditeľne vzniklo schodisko do priestorov podkrovia. Podkrovie tvoria pekné priestory pre učiteľov – zborovňa, hneď vedľa je riaditeľňa a dve veľké triedy. V strede je hlavné schodisko pre deti. Priestor nad sociálnym zariadením je využitý ako šatňa pre deti a kabinet. Podkrovné priestory sú riadne zateplené, rovnako ako celá budova. Škola je z hľadiska technickej stránky vybavená internetovou sieťou do všetkých tried, miestnym rozhlasom, televíznou sieťou. V budove školy sa zrealizovali nové vodovodné rozvody, kúrenie s novými radiátormi, rozvody kanalizácie, elektrickej rozvodnej siete, telefonické vedenie. Je zabezpečená elektrotechnická ochrana celého objektu s napojením na políciu. finančné prostriedky boli získané z Ministerstva školstva SR, z obecného rozpočtu a úveru. Stavebné práce realizoval p. Miroslav Jarábek so svojimi spoločníkmi, inštalatérske a kúrenárske práce p. Juraj Švrček s bratom. Strešné práce vrátane odvodov dažďovej vody urobila firma p. Petra Morvaya a elektroinštalačné práce p. Domanský.

 

Projekt s názvom „Vyučovanie je radosť“ bol realizovaný v školskom roku 2022/2023.

V areáli  Základnej škole v Petrovej Vsi bola  zrekonštruovaná a vytvorená menšia atletická dráha s doskočiskom.

Projekt bol realizovaný  za finančnej podpory Nadácie ZSE- Zamestnanecký grantový program 2023. Realizáciou tohto projektu sa zabezpečila funkčnosť menšej atletickej dráhy s doskočiskom a využiteľnosť outdoorovej triedy deťmi základnej školy. Zároveň sa zvýšia bezpečnosť, komfortnosť a v neposlednom rade estetický dojem areálu. Veľkou motiváciu obce pri realizácií projektu ,,Vyučovanie je radosť" bolo zlepšovanie okolia základnej školy, keďže je naplno využívané nielen v rámci školských aktivít.

Doskočisko v areáli ZŠDoskočisko v areáli ZŠ