Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

O nás

Jednota dôchodcov chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné zabezpečenie, na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov. Je členom medzinárodných organizácií starších ľudí. Je nezisková organizácia.

Miestna organizácia JD bola založená 16.1.1996. Spočiatku mala aj členov z Unína a Letničia. Jej členská základňa sa postupne zväčšovala.

V súčasnosti má organizácia 106 členov. O chod organizácie sa stará 7-členný výbor v zložení:

  • predsedníčka - Marta Kubinová
  • členovia - Poláčková Rozália, Vrbová Jozefa, Havičová Mária, Pavlačková Emília, Hrubšová Margita

Základnou úlohou organizácie je rozširovanie a "omladzovanie" členskej základne. Veľmi dobre spolupracujú s Jednotami dôchodcov v Uníne  a Gbeloch, Úniou žien Slovenska a Slovenským červeným krížom, navštevujú sa a organizujú spoločné zájazdy, absolvujú púte a rekondičné pobyty.

V rámci obce sa zúčastňujú osláv Dňa matiek, pomáhajú s organizáciou výstavy "Sladké potešenie" a výstavy vianočných dekorácií a betlehémkov. Tradične v októbri v spolupráci s Obecným úradom v Petrovej Vsi usporadúvajú posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 4-krát do roka organizujú bezplatné darcovstvo krvi.Počas celého roka skrášľujú našu obec, upratujú v kostole a pri autobusových zastávkach.