Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Kronikári

Prvým kronikárom v našej obci bola Anna Votavová, neskôr Šimoníková.

Svoje písanie začala týmito slovami: Prvým kronikárom tunajšej obce bola som ustanovená já, Anna Votavová, def. učiteľka. Nenarodila som sa tuná, ale bývam tu šesť rokov. Pochádzam z Věcova, malej dedinky na česko-moravskej vysočine. Po absolvovaní učiteľského ústavu v Brne bola som zvolená na druhú stanicu, vtedy dvojtriednej rím.- kat. ľud. školy v Petrovej Vsi. Tu pôsobím od 1.sept. 1928 až doposiaľ. Správu školy vedie Ján Marhulík, org. učiteľ, ktorý ju prevzal 1.sept. 1924 po Pavlu Žiškovi, keď tento odišiel po 40-ročnom pôsobení v tunajšej obci do výslužby. Dlho však neužil odpočinku, zomrel náhle za krátky čas. Vďačný petrovieský ľud ho vo veľkom počte vyprevadil na poslednej ceste.

Druhým kronikárom bol Dominik Matula:

DŇA 1.NOVEMBRA 1935 vzdala sa Anna Šimoníková funkcie obecného kronikára, na čo obecné zastupiteľstvo poverilo ďalším vedením obce kroniky učiteľa Dominika Matulu:

Narodil som sa 20.11.1909 v súsednej obci Letničie. Študoval som na meštianskej škole v Holíči, na reálnom gymnáziu v Skalici a v Kláštore pod Znievom, kde som tiež v roku 1931 maturoval. V následujúcich dvoch rokoch konal som voj. prezenčnú službu v Trnave, Košiciach a v Turnove. Potom som vyučoval 4 mesiace ako výpomocný učiteľ v Igráme pri Trnave, odkiaľ odišiel som na pedagogickú akademiu do Bratislavy. Po maturitnej skúške nastúpil som učiteľské miesto v Petrovej Vsi, kde podnes pôsobím.

Posledná úprava (Nedeľa, 28 August 2011 07:18)