Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Obecné informácie

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Zásady podávania a preverovania oznámení - návrh Petrova Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,42 kB
Vložené: 15. 12. 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Petrova Ves na roky 2021 - 2027

PHRSR PETROVA VES_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,78 MB
Vložené: 11. 11. 2021

Komunitný plán sociálnych služieb obce Petrova Ves

komunitny_plan_Petrova_Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 734,02 kB
Vložené: 31. 5. 2018

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2011 - 2015

POH_Petrova Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 663,86 kB
Vložené: 31. 12. 2010

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2016 - 2020

POH_2016_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 819,8 kB
Vložené: 31. 12. 2015

Plán PHSR 2014-2020

Phsr_petrova_ves_2014-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,11 MB
Vložené: 31. 5. 2015

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Petrova Ves

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Petrova Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,94 kB
Vložené: 1. 1. 2015

Zásady hospodárenia s majetkom obce obce

Zásady hospodárenia obce s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,64 kB
Vložené: 13. 5. 2012

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi

Rokovací poriadok obce Petrova Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,39 kB
Vložené: 11. 11. 2021

Štatút obce Petrova Ves

statut obce p.ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,49 kB
Vložené: 24. 8. 2010