Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Kontakt

Vážení občania,

kronika sa začína zapĺňať. Nájdete v nej zaujímavosti o dianí v našej obci v ďalekej i blízkej minulosti. Ak máte nejaké informácie o obci viažuce sa k nejakému roku, prípadne dobové fotografie, ozvite sa, napíšte na e-mail:  admin@petrovaves.sk

Snažíme sa jednotlivé údaje zo života obce členiť do sekcií podľa rokov, prípadne do jednotlivých kategórií podľa diania v oblastiach kultúry, školstva, vedenia obce. Čaká nás ešte veľa práce, ale naším cieľom je podať Vám, občanom obce Petrovej Vsi, informácie, ku ktorým sa málokto z nás doteraz dostal. I tu platí, že spoluautorom môže byť každý, kto má k dispozícii písomné alebo fotografické podklady doplňujúce históriu našej obce.

Možno si všimnete, že niektoré slová nie sú napísané podľa pravidiel dnešnej spisovnej slovenčiny. To je dané tým, že reč tunajšieho obyvateľstva bola ovplyvnená blízkosťou moravského pomedzia i zmiešanými rodinami, napokon i tým, že naša prvá kronikárka bola pôvodom z Moravy. Samozrejme  i to, že čeština bola dlho preferovanou rečou na území našej obce. Niektoré slová som opravila, niektoré nie, postupom času sa tým "prehryziem" a finálnym výsledkom bude text spisovný (s poznámkami pôvodných slov).

Prajem pekné čítanie :)

Mgr.Ivona Valentovičová, admin@petrovaves.sk