Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

História a súčasnosť

História obce

Najstarší písomný doklad o obci pochádza z roku 1392. Chotár obce bol však osídlený už dávno predtým. Archeologické nálezy tu dokladajú existenciu keltského a rímsko - barbarského sídliska. Týchto vystriedali Slovania a v 9. a 10. storočí patrilo územie obce k Veľkej Morave. Koncom 11. storočia pripadol chotár Petrovej Vsi k uhorskému štátu. Traduje sa, že v roku 1093 prišiel do petroveského údolia Peter Varády, uhorský šľachtic a nazval tam nachádzajúcu sa osadu podľa seba Petrovou Vsou, maďarsky Peterlak, latinsky Petrovilla, nemecky Petersdorf. Po Varádyovcoch pripadla obec feudálom z rodu Bársonyi, Farkas, Thebery a Boltizár. Od roku 1390 obec Petrova Ves patrila Štiborovi z Beckova. O dva roky neskôr pripadla Czoborovcom, majiteľom holíčskeho panstva. V roku 1736 prevzali holíčske panstvo aj s Petrovou Vsou Habsburgovci, ktorým patrila až do zrušenia poddanstva, resp. majetky v nej až do roku 1918. Od konca prvej svetovej vojny, vznikom nového československého štátu nesie Petrova Ves úradný slovenský názov.

V rokoch 1990 - 2014 bol starostom obce Miroslav Pochylý, zástupcom starostu Ing. Stanislav Lasica. Obecné zastupiteľstvo tvorilo 9 poslancov. Boli to: Ing. Stanislav Lasica, Alojz Cvečka, Roman Guček, Mgr. Miriam Hricová, Michaela Vrbová, Štefan Beňa, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy. Ku dňu 3.9.2010 mala Petrova Ves 1077 obyvateľov.

Súčasnosť

Od 13.12. 2014 je starostom obce Štefan Beňa, zástupcom starostu je Mgr. Miriam Hricová. Obecné zastupiteľstvo tvorí 9 poslancov. Sú to: Ľubomír Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Peter Chňupka, Mgr. Miroslav Jakubáč, Mgr. Blažej Pišoja, Miroslav Pochylý, Ján Polák, Ing. Marcel Polesňák, Ing. Tomáš Schemmer.

 

ONLINE Kroniky obce

 

link

Kroniky obce