Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

XXV. ročník ZVR

Táto súťaž patrí svojou tradíciou medzi hodnotné kultúrne podujatia poriadané na Západnom Slovensk

Vážení priatelia veteránisti!

Dovoľte,aby som sa Vám touto cestou prihovoril v mene usporiadateľov XXV. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye.

Táto súťaž patrí svojou tradíciou medzi hodnotné kultúrne podujatia poriadané na Západnom Slovensku. Účastnia sa jej pretekári zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Francúzka. Všetkých spája společné nadšenie pre zachovanie kultúrneho dedičstva v oblasti motorizmu. Hlavným krédom súťaže nie je zajazdiť nejlepší čas na vytýčenej trase, ale užiť si jazdu na svojich plechových strojoch v priateľskej atmosfére a bezpečne doraziť do cieľa. Verím, že i tento ročník bude pre nás všetkých príjemným zážitkom z priateľského stretnutia. .

Prajem Vám veľa pevného zdravia a teším sa na spoločné stretnutie

Ing. Peter Harský, riaditeľ súťaže.  

CHARAKTER SÚŤAŽE :

 • Súťaž sa uskutoční ako voľná jazda vozidiel vyrobených do roku 1945 a vozidiel vybraných v kategórií automobil a motocykel.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá s platným EČ alebo HEČ.
 • Vozidlá, ktoré nespĺňajú túto podmienku, nebudú sa môcť súťaže zúčastniť.
 • Trať je dlhá cca 90 km. Súťaž sa koná za bežnej cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
 • Motocyklisti musia byť vybavení prilbou, okuliarmi a vhodnou obuvou a oblečením.
 • Každý účastník sa zúčastňuje súťaže na vlastné nebezpečie.

PROGRAM SÚŤAŽE :

 • Štart bude prebiehať striedavo automobil - motocykel,do jazdy zručnosti s motorom v chode .
 • Absolvovanie jazdy zručnosti nadväzuje na odjazd na trať súťaže podľa priloženej mapky.
 • Trať je rozdelená do dvoch etáp, viditeľne označená smerovými šipkami na vozovke.
 • Na trati sa nachádza 12 viditeľne označených kontrol. Na každej prejazdovej kontrole bude každej posádke vozidla predložený test z oblasti motorizmu alebo súťažná aktivita, výsledok bude proti podpisu zaznamenaný do jazdného výkazu.  
 • cieľ prvej etapy v Petrovej Vsi od 12:00 hod - obed v reštaurácií RD Petrova Ves

štart do druhej etapy

 • cieľ súťaže Petrova Ves
 • vyhlásenie výsledkov,preberanie cien
 • odchod účastníkov

VKLAD:

 • posádka automobilu : jazdec a spolujazdec 12 € / osoba
 • motocykel : jazdec 12 €
 • motocykel s postranným vozíkom : jazdec a spolujazdec 12 € /osoba

ZĽAVY :

 • za vozidlá vyrobené do roku výroby 1930 sa vklad neplatí
 • jazdec nad 70 rokov vklad neplatí
 • členovia AHV SR po predložení platného členského preukazu zľava 4 €

USPORIADATEĽ Z VKLADU HRADÍ :

 • obed
 • vecné ceny, upomienkové predmety
 • pamätné fotografie, účastnícke listy
 • ostatné náklady spojené s organizáciou súťaže

ODMENENÍ:

 • prví traja v kategórii automobil
 • prví traja v kategórii motocykel
 • najelegantnejší automobil
 • najelegantnejší motocykel
 • najúspešnejšia žena
 • najmladší účastník
 • najstarší účastník
 • smoliar súťaže

Každý účastník obdrží pamätnú fotografiu ,účastnícky list a upomienkový predmet.

USPORIADATEĽ:

Klub historických vozidiel Holíč- člen AHV SR a Obec Petrova Ves

USPORIADATEĽSKÝ TÍM :

 • riaditeľ súťaže : Ing. Peter Harský
 • zástupca riaditeľa : Miroslav Pochylý
 • tajomník súťaťe   : Ján Vépy
 • hlavný usporiadateľ : Ján Hurban
 • hlavný rozhodca: Ing Pavol Sedlák
 • prezentácia  : Mária Pochylá

TRAŤOVÍ KOMISÁRI :

 • UNÍN   Peter Šúrek
 • RADIMOV Pavel Gregúrek
 • VRÁDIŠTE Miroslav Nosek
 • HOLÍČ Otto Pochylý
 • SKALICA  Mikuláš Matula
 • PETROVA VES   Ladislav Okasa

CIEĽ PETROVA VES- I.ETAPA

 • LETNIČIE  Peter Šúrek
 • ŠTEFANOV Dušan Haba
 • BORSKÝ MIKULÁŠPeter Drinka
 • ŠAŠTÍN STRÁŽE Pavol Prstek
 • SMOLINSKÉ Štefan Vépy
 • GBELY   Peter Mráz

PRIHLÁŠKY :

 • Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá riadne a včas prihlásené a vozidlá vybrané.
 • Riadne vyplnené prihlášky zasielajte do 6.5. 2013 e-mailom alebo na adresu :
Ján Vépy                       alebo             Ing. Peter Harský
Schiffelova 54                                      SNP 1668/1
908 51 Holíč                                         908 51 Holíč
tel.+421 907 687 986                          tel.+421 915 408 038                        
www.veteranklubholic.sk                   pharsky@ehs.sk
                                                                                                                  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v časovom pláne súťaže a v propozíciách.O prípadných zmenách budú účastníci včas informovaní.
 • Na Vašu účasť sa tešia usporiadatelia z Klubu historických vozidiel Holíč a Obce Petrova Ves.
Dátum vloženia: 17. 5. 2021 21:54
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2021 21:59
Autor: admin prevod