Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

XXIII. ročník Záhoráckej Veterán Rallye

Je to nielen prehliadka historických vozidiel, ale i stretnutie starých priateľov veteránistov, ktorí sa navzájom pochvália so svojimi vynovenými vozidlami

Vážení priatelia  veteránisti, som nesmierne rád , že sa v tomto roku uskutoční už XXIII. ročník Záhoráckej Veterán Rallye.  Je to nielen prehliadka historických vozidiel, ale i stretnutie starých priateľov veteránistov, ktorí sa navzájom pochvália so svojimi vynovenými vozidlami. Tento rok okrem tradičných návštevníkov z Moravy, Čiech, Rakúska privítame aj pretekárov z Francúzska a Anglicka.

Verím, že všetci spoločne strávime príjemný deň, nadviažeme nové priateľstvá. Prajem Vám všetkým veľa pevného zdravia, úspechov pri zdolávaní súťažných disciplín.

Pavol   Flamík
riaditeľ pretekov

 

TERMÍN a MIESTO KONANIA :

11. jún 2011 v Petrovej Vsi a okolí

USPORIADATEĽ:

Klub historických vozidiel Holíč, člen AHV SR Obec Petrova Ves

USPORIADATEĽSKÝ    ZBOR :

 • riaditeľ súťaže :Pavol  Flamík
 • zástupca riaditeľa : Miroslav Pochylý
 • tajomník  pretekov : Ján Vépy
 • hlavný usporiadateľ : Ján Vépy
 • hlavný  rozhodca :  Stanislav Flamík
 • prezentácia : Lenka Flamíková

TRAŤOVÍ KOMISÁRI :

 • 1. UNÍN   Miroslav Kubisa
 • 2. RADIMOV   Pavel Gregúrek
 • 3. VRÁDIŠTE  Michal Flamík
 • 4. HOLÍČ Ivan Šafránek
 • 5. SKALICA   Kristína Matulová
 • 6. PETROVA VES Lenka Flamíková ml.

CIEĽ PETROVA VES – I. ETAPA

 • 7. LETNIČIE  Ján Lánik
 • 8. ŠTEFANOV Dušan Haba
 • 9. BORSKÝ MIKULÁŠ   František Vanek
 • 10. ŠAŠTÍN Peter Drinka
 • 11. SMOLINSKÉ Štefan Vépy
 • 12. GBELY Peter Flamík

PROGRAM   SÚŤAŽE :

SOBOTA 11. jún 2011

 • od 7.00 hod. do 9.00 hod. prezentácia v Kultúrnom dome Petrova  Ves
 • výstava vozidiel, kultúrny program
 • 9.30 otvorenie súťaže starostom obce rozprava, príprava na štart
 • 10.00 hod – štart súťaže

PRIEBEH SÚŤAŽE:

Štart bude prebiehať striedavo automobil – motocykel do jazdy zručnosti s motorom v chode /plán jazdy zručnosti pri štarte/.

Absolvovanie jazdy zručnosti nadväzuje na odjazd na trať súťaže podľa priloženej mapky.

Trať je rozdelená do dvoch etáp, viditeľne označená smerovými šípkami.

Na trati sa nachádza 12 viditeľne označených  kontrol. Na každej prejazdovej  kontrole bude každej posádke  predložený test z oblasti motorizmu,  výsledok testu  bude proti podpisu zaznamenaný do jazdného výkazu.

 •  cieľ prvej etapy v Petrovej Vsi
 •  od 12.00 hod. – obec v reštaurácii RD Petrova Ves
 •   štart do druhej etapy
 •   cieľ súťaže Petrova Ves
 •   vyhlásenie výsledkov, preberanie cien
 •   odchod účastníkov

VKLAD :

 • posádka automobilu : jazdec a spolujazdec 12 € /osoba
 • motocykel  :  jazdec 12 € /osoba
 • motocykel s postr. vozíkom : jazdec a  spolujazdec 12 € /osoba

ZĽAVY :

 • za vozidlá vyrobené do roku 1930 sa vklad neplatí

USPORIADATEĽ  Z VKLADU HRADÍ :

 • obed
 • vecné ceny, upomienkové predmety
 • pamätné fotografie, účastnícke listy
 • ostatné náklady spojené s organizáciou súťaže

CHARAKTER   SÚŤAŽE :

 • Súťaž sa uskutoční ako voľná jazda vozidiel vyrobených do roku 1945 a vozidiel vybraných v kategórii automobily a motocykle.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá s platnou ŠPZ alebo ZEČ.
 • Vozidlá, ktoré nespĺňajú túto podmienku, nebudú do súťaže pripustené.
 • Trať bude dlhá cca 90 km. Súťaž sa koná za bežnej cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať pravidlá o bezpečnosti cestnej premávky.
 • Motocyklisti musia byť vybavení prilbou, okuliarmi, obuvou nad členky, vhodným oblečením.
 • Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné nebezpečie.

ODMENENÍ :

 • prví  traja v kategórii automobily
 • prví traja v kategórii motocykle
 • najelegantnejší automobil
 •  najelegantnejší motocykel
 • najúspešnejšia žena

Každý účastník obdrží pamätnú fotografiu, účastnícky list a upomienkový predmet.

PRIHLÁŠKY :

 • Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá riadne a včas prihlásené a vozidlá vybrané.
 • Účastník , ktorý nebude riadne a včas prihlásený, platí prirážku.
 • Riadne vyplnené prihlášky zasielajte do 25. 5.2011 na adresu:
Ján Vépy Schiffelova 54  
908 51  HOLÍČ   
tel.:  0907687986
 

alebo

Pavol Flamík 
Janáčkova 27  
695 01 HODONÍN   ČR 
tel.: 720 260506
e-mail: flamik@neria.cz , khv@email.cz

 

Prihlášku si môžete stiahnuť  TU

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA:

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v časovom pláne súťaže a v propozíciách. O prípadných zmenách budú  účastníci včas informovaní.
 • Na Vašu účasť sa tešia usporiadatelia z Klubu historických vozidiel Holíč a obce Petrova Ves.
Dátum vloženia: 17. 5. 2021 21:45
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2021 21:52
Autor: admin prevod