Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Verze pro seniory

Oznámenie o začatí stavby

Oznámenie o začatí stavby 1

Oznámenie o začatí realizácie stavby.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, v zastúpení spoločnosti ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01  Námestovo, IČO: 3643372 oznamuje, že sa v obci Petrova Ves začalo s realizáciou stavby ,,SA_A1_Petrova Ves JUH, VNK, TS, NNK.“

Stavebné povolenie vydala Obec Petrova Ves, úsek územného a stavebného poriadku dňa 14.01.2021, č. sp.: OcÚPV-317/2020.  

Realizácia stavby je plánovná  od 15.05.2023 do 15.08.2023.

Na základe vyššie uvedeného bude obmedzená cestná premávka na cestách č. II/590, III/1133 a miestnych komunikáciách vyznačená dočasným dopravným značením. 

Situácia realizácie stavby

Dátum vloženia: 16. 5. 2023 15:15
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 5. 2023 9:23