Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Zmena stavby pred dokončením

K žiadosti je potrebné priložiť:

1. Dokumentáciu zmeny stavby (v 2 vyhotoveniach) obsahujúcu minimálne:

  • súhrnná správa v rozsahu navrhovanej zmeny,
  • situačný výkres,
  • stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
  • statické posúdenie (v prípade zásahu do nosnej konštrukcie).

2. Kópiu  pôvodného  stavebného povolenia

3. Doklady o prejednaní  s orgánmi štátnej správy  a dotknutých organizácii:

  • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
  • vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy

4. V prípade, že stavebník  poverí  na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

Správny poplatok

Správny poplatok je splatný v hotovosti do pokladnice obce alebo bankovým prevodom.

Správny poplatok je stanovený  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, V. časť - stavebná správa.

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,11 kB
Vložené: 10. 5. 2021