Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Drobné stavby

Sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napr. pivnice, žumpy,
 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.
K ohláseniu drobnej stavby je potrebné priložiť:
 • pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve – súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi,
 • jednoduchý situačný výkres (podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby,
 • jednoduchý technický opis stavby,
 • v prípade vykonávania prác svojpomocne - stavebný dozor,
 • prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia drobných stavieb inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.
Správny poplatok

Správny poplatok vo výške 10 EUR je splatný v hotovosti do pokladnice obce alebo bankovým prevodom.

Správny poplatok je stanovený  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, V. časť - stavebná správa.

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,64 kB
Vložené: 10. 5. 2021

Vyhlásenie stavebného dozoru - príloha k žiadosti na drobnú stavbu

Vyhlasenie_stavebneho_dozoru_priloha_k_ziadosti_na_drobnu_stavbu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,24 kB
Vložené: 10. 5. 2021