Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Uzavretie manželstva

Štátny občan SR k uzavretiu manželstva  príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manžestva predloží:
  • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, tlačivo si snúbenci vyžiadajú na matrike,
  • platné občianske preukazy snúbencov, 
  • rodné listy snúbencov
  • ovdovelý snúbenec - úmrtný list  manžela/manželky, 
  • rozvedený snúbenec - právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené,
  • maloletá osoba (od 16 do 18 rokov) - právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
  • povolenie na uzavretie manželstva z príslušného matričného úradu, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode,
  • cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne,
  •  k žiadosti o zápis sobáša do osobitnej matriky, ktorý bol uzatvorený v zahraničí,  predloží občan SR na matričný úrad doklady podľa informácií matrikára.

Žiadosť sa podáva na príslušnom matričnom úrade, pri uzatvorení manželstva pred matričným úradom vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Žiadosť podpisujú obaja snúbenci pred matrikárom. 

Sobášne dni

piatok, sobota

Správne poplatky 

Správny poplatok je splatný v hotovosti do pokladnice obce alebo bankovým prevodom.

Správny poplatok je stanovený  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, II. časť - vnútorná správa.

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky                 20 EUR

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky                                  20 EUR

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 EUR

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 EUR

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 EUR

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 EUR

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 EUR

h)  Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 EUR