Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Narodenie dieťaťa

Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva, v mieste narodenia je potrebné na matričnom úrade predložiť
  • platné občianske preukazy oboch rodičov,
  • sobáčny list,
  • novonarodené dieťa zapisuje otec alebo matka dieťaťa,
  • k žiadosti o zápis narodenia dieťaťa  do osobitnej matriky, ktoré bolo narodené  v zahraničí,  predloží občan SR na matričný úrad doklady podľa informácií matrikára.
K určenie otcovstva u novonarodeného dieťaťa mimo manželského zväzku je potrebné na matričnom úrade predložiť
  • platné občianske preukazy oboch rodičov,
  • v prípade, že matka je rozvedená, predloží právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva,
  • v prípade, že je matka maloletá, o určenie otcovstva je potrebné požiadať na príslušnom súde.

Určenie otcovstva sa vykonáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu matky dieťaťa súhlasným vyhlásením obidvoch rodičov k dieťaťu narodenému, alebo ešte nenarodenému.