Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Daň za psa

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území obce Petrova Ves

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

  • vlastníkom psa 
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základ dane

Základom dane je počet psov.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok:  5 EUR 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Priznanie k dani za psa

tlačivo_daň za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB