Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Verze pro seniory

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 2. 2023

Dodatok č.3 k zmluve o aktualizácii programov

A/1757/12/2008

630,00 EUR

TOPSET Solutionss.r.o.

Obec Petrova Ves

8. 2. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov

tz2016-03-18dh1

126,00 EUR

TOPSET Solutionss.r.o.

Obec Petrova Ves

6. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

20230308

3 000,00 EUR

Nadácia TIPSPORT

Obec Petrova Ves

6. 2. 2023

Zmluva o spolupráci

2/2023

1 500,00 EUR

Obec Petrova Ves

Green Energy Holding, s.r.o.

2. 2. 2023

Zámenná zmluva

1/2023

Neuvedené

Obec Petrova Ves

Štefan Matula

24. 1. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve na výkon zhodnocovania odpadu zo dňa 19.04.2018

Dodatok č. 2

Neuvedené

HERMET spol. s r. o.

Obec Petrova Ves

28. 11. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2022/17

1 500,00 EUR

Obec Petrova Ves

Základná umelecká škola Gbely

28. 11. 2022

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.002/2016

Dodatok č.2

Neuvedené

VEPOS - Skalica, s. r. o.

Obec Petrova Ves

28. 11. 2022

Dodatok č.10 ku Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi a triedene zberanými kom. odpami

Dodatok č.10

Neuvedené

VEPOS - Skalica, s. r. o.

Obec Petrova Ves

24. 11. 2022

Darovacia zmluva

2022/16

700,00 EUR

Milan Veselý

Obec Petrova Ves

10. 11. 2022

Kúpna zmluva

2022/15

6 818,25 EUR

Obec Petrova Ves

Ing. Pavol Stanko

2. 11. 2022

Kúpna zmluva

2022/14

283,50 EUR

Obec Petrova Ves

Eva Žáková

26. 10. 2022

Nájomná zmluva

2/2022

503,01 EUR

Obec Petrova Ves

ROMMS s.r.o.

21. 10. 2022

Darovacia zmluva

2022/13

1 140,00 EUR

Únia žien Petrova Ves

Obec Petrova Ves

17. 10. 2022

Dohoda

22/07/010/9

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica

Obec Petrova Ves

3. 10. 2022

Darovacia zmluva

2022/12

200,00 EUR

Roľnícke družstvo Petrova Ves

Obec Petrova Ves

29. 9. 2022

Darovacia zmluva

2022/11

35,00 EUR

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo

Obec Petrova Ves

28. 9. 2022

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania

22/07/054/71

2 724,90 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica

Obec Petrova Ves

27. 9. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2022/010

Neuvedené

T-Mapy s.r.o.

Obec Petrova Ves

22. 9. 2022

Zmluva o prenájme majetku obce

2022/09

Neuvedené

Obec Petrova Ves

Športový klub Petrova Ves

1. 8. 2022

Zmluva o združenej dodávke plynu

20221024

Neuvedené

encare, s.r.o.

Obec Petrova Ves

20. 7. 2022

Darovacia zmluva

2022/157-084

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Petrova Ves

13. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Spoločne pre komunity

39052022

1 000,00 EUR

Nadácia SPP

Obec Petrova Ves

1. 7. 2022

Zmluva o úvere č. 1400622

1400622

150 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Petrova Ves

22. 6. 2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Petrova Ves

13. 6. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0450

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Petrova Ves

27. 5. 2022

Mandátna zmluva

2022/08

1 800,00 EUR

Enteris H s.r.o.

Obec Petrova Ves

16. 5. 2022

Nájomná zmluva

2022/07

1,00 EUR

Obec Petrova Ves

DWELL,a.s.

16. 5. 2022

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

2022/06

31 160,00 EUR

Obec Petrova Ves

DWELL,a.s.

13. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2022/OBC/R/K/SI/0382

700,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Petrova Ves

12. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2022/OBC/R/S/SI/0381

1 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Petrova Ves

9. 5. 2022

Zmluva o dielo

22/01

4 240,00 EUR

Obec Petrova Ves

LHA s.r.o,.

4. 5. 2022

Darovacia zmluva

2022/05

200,00 EUR

Obec Petrova Ves

Mgr. Stanislav Fehér

4. 5. 2022

Zmluva o dotácii DPO

3220131

3 000,00 EUR

DPO SR

Obec Petrova Ves

31. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-125-03-2022-SK

420,00 EUR

Obec Petrova Ves

Galileo Corporation, s. r. o.

21. 3. 2022

Zmluva o službách

170322/1

1 500,00 EUR

OPEN DOOR s.r.o.

Obec Petrova Ves

21. 3. 2022

Dodatok č. 5 k zmluve zo dňa 1.4.2009 o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 5

770,00 EUR

RVC Senica

Obec Petrova Ves

15. 3. 2022

Kúpna zmluva

2022/04

1 480,80 EUR

Obec Petrova Ves

Alojz Kubinec

3. 3. 2022

Zmluva o umiestení mobilného kontajnera určeného na zber jedlých olejov a tukov

1001/2022

Neuvedené

Obec Petrova Ves

MEROCO,a.s.

25. 2. 2022

Kúpna zmluva

KS_AGRI_SK_2022_00020

7 068,00 EUR

Obec Petrova Ves

AGRI CS Slovanika, s. r. o.

28. 1. 2022

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

2022/03

Neuvedené

Obec Petrova Ves

Západoslovenská distribučná, a. s.

26. 1. 2022

Kúpna zmluva

2022/02

91,00 EUR

Štefan Matula

Obec Petrova Ves

24. 1. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien 132/1

2022/01

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Petrova Ves

22. 12. 2021

Kúpna zmluva

2021/18

24,50 EUR

Ing. Kristína Baňovičová, BA

Obec Petrova Ves

14. 12. 2021

Kúpna zmluva

2021/17

8 440,00 EUR

Zdenko-Iaroslav Lasac a Ianka Lasac

Obec Petrova Ves

9. 12. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

63 492,06 EUR

J&V group s.r.o.

Obec Petrova Ves

8. 12. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 04.11.2021

Dodatok č. 1

5 250,00 EUR

Ing. Ján Zifčák; Bc. Patrícia Matejová

Obec Petrova Ves

1. 12. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6/2021

Dodatok č. 1

76 365,00 EUR

UNISTAV spol. s r. o.

Obec Petrova Ves

18. 11. 2021

Kúpna zmluva

2021/16

129,50 EUR

Rozália Jakubáčová

Obec Petrova Ves

15. 11. 2021

O odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 002/2016

Neuvedené

Obec Petrova Ves

VEPOS - Skalica, s. r. o.

15. 11. 2021

K zmluve o nakladaní s KO a triedenie zbernými KO

Dodatok č. 9

Neuvedené

Obec Petrova Ves

VEPOS - Skalica, s. r. o.

10. 11. 2021

Zmluva o dielo 6/2021

2021/15

70 178,50 EUR

UNISTAV spol. s r. o.

Obec Petrova Ves

4. 11. 2021

Kúpna zmluva

2021/14

5 250,00 EUR

Ing. Ján Zifčák; Bc. Patrícia Matejová

Obec Petrova Ves

29. 10. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o zbere a zhodnotení odpadu

2021/13

50,00 EUR

TextilEco a.s.

Obec Petrova Ves

25. 10. 2021

Dohoda 21/07/010/31

21/07/010/31

Neuvedené

Obec Petrova Ves

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica

28. 9. 2021

Kúpna zmluva

2021/12

964,80 EUR

Obec Petrova Ves

Marta Kotvanová

27. 9. 2021

Kúpna zmluva

2021/11

933,30 EUR

Obec Petrova Ves

Terézia Cvečková

24. 9. 2021

Kúpna zmluva

2021/10

846,90 EUR

Obec Petrova Ves

Alojz Kubinec

17. 9. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

2021/09

8,00 EUR za 1 m2 výmery vecných bremien vymedzenej GP

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Petrova Ves

15. 7. 2021

Kúpna zmluva multicar

2021/08

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Obec Petrova Ves

Vladimír Šimek

23. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2021/OBC/R/S/SI/0434

2 100,00 EUR

Obec Petrova Ves

Trnavský samosprávny kraj

1. 6. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta

2021/07

Neuvedené

Obec Petrova Ves

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

31. 5. 2021

Zámenná zmluva

2021/01

1 033,20 EUR

Pavel Michálek

Obec Petrova Ves

31. 5. 2021

Kúpna zmluva

2021/06

1 677,60 EUR

Obec Petrova Ves

Vladimír Juriga

27. 5. 2021

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť

001/320260/21-002/000

11 200,00 EUR

Obec Petrova Ves

Všeobecná úverová banka, a. s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.