Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Revitalizácia poľnej studničky

Revitalizácia poľnej studničky

Poľné studničky sú v súčasnosti len spomienkou na ťažkú prácu našich predkov, pre ktorých boli jedinou možnosťou osvieženia v poli. Sú to hodnoty, ktoré sú súčasťou nášho historického dedičstva a mali by byť naďalej udržiavané.

Pamätníci si ešte pamätajú starú studienku, ktorá sa nachádzala v chotári neďaleko cestičky smerujúcej z obce do jabloňového sadu  (nedávno vysádzaná cykloaleja).  Voda z prameňa sa v minulosti dostávala na povrch rúrovým systémom. Čas a sedimenty sa postarali o to, že voda už prestala vyvierať.  Obecný úrad a občianske združenie PETROVILLA podali v tejto súvislosti dva projektové zámery, aby získali finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto studničky. Oba boli úspešné, takže v jesenných mesiacoch prebehli práce, ktoré prinavrátili studničke život. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného   fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu a Nadácie SPP - projekt Obnovme si „studénku". 

Obnove studničky predchádzalo vytypovanie miesta a možnosti pripojenia sa na výtok z prameňa. Následne obnaženie miesta napojenia starého rozvodu vody bagrom, vyhĺbenie ryhy, pripojenie rúrového systému a zvedenie toku vody do priľahlého odvodňovacieho potoka. Rúrový systém bol zapieskovaný a následne zasypaný. Výtoková stena prameňa bola spevnená kamenivom, podsypom a betónovou zmesou.

Ešte bude potrebná finálna úprava okolia, ktorá sa bude realizovať v jarných mesiacoch.

Dátum vloženia: 16. 12. 2022 10:55
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 12. 2022 11:12