Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Oznam Obecného úradu Petrova Ves

Október: Mesiac úcty k starším

Október: Mesiac úcty k starším

Drahí naši seniori!
Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Zaslúžite si ju, lebo váš život naplnili činy pre blaho nielen vašich rodín, ale i celej spoločnosti. Preto Vám patrí vďaka, citlivá pozornosť a úcta mladej generácie.
Radi by sme Vám všetkým poďakovali za Vašu celoživotnú prácu, ale aj za aktivity, ktorými sa mnohí stále podieľate na rozvíjaní našej obce. No aj v tomto roku je Mesiac úcty k starším ovplyvnený aktuálnymi hygienickými opatreniami. Opäť nie je možné spoločné posedenie pre dôchodcov, ktoré bolo tradíciou v našej obci už roky. Aby sme vám blahoželanie vyjadrili aj osobnejšie, navštívia Vás pracovníčky obecného úradu s pánom starostom vo vašich domovoch v nedeľu 24. 10. 2021 v popoludňajších hodinách (roznášanie od 13.30 hod) a odovzdajú malú pozornosť.
Milí naši starší  spoluobčania, dovoľte nám v mene obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva a komisie pre kultúru aspoň takouto formou vyjadriť naše poďakovanie a popriať pevné zdravie, veľa životného elánu a sviežosti. Buďťe ešte dlhé roky medzi nami šťastní a užívajte život v kruhu svojich najbližších. 
Nech ešte nespočetne veľakrát možete povedať: ,,Vďaka ti, Bože za každé nové ráno, vďaka za každý nový deň."
Obecný úrad Petrova Ves
Dátum vloženia: 22. 10. 2021 9:59
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 10. 2021 10:04