Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Stavebné povolenie

K žiadosti  o stavebné povolenie je potrebné priložiť:
  • 2x projektovú dokumentáciu,
  • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (ZSE, a. s.; BVS, a. s.; Slovak Telekom, a. s.; SPP distribúcia, a. s.),
  • prehlásenie stavebného dozora, že bude vykonávať dozor na stavbe,
  • právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby,
  • v prípade,  že  stavebník   poverí   na vybavenie   žiadosti  inú  fyzickú  alebo právnickú osobu,  je potrebné  predložiť písomné splnomocnenie,
  • doklady,  prípadne  rozhodnutia  podľa  osobitných  predpisov,  ak  si  to  povolenie stavby vyžaduje (napr. o ochrane poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu, alebo  lesného  fondu, o ochrane ovzdušia, o ochrane prírody, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, orgánu dopravy,  ak  stavba  zasahuje  do  ochranného pásma  štátnej cesty, alebo sa zriaďuje nový zjazd zo štátnej cesty,  z miestnej komunikácie)  
K žiadosti  o predĺženie lehoty stavebného povolenia je potrebné priložiť:
  • stavebné povolenie
Správny poplatok

Správny poplatok je splatný v hotovosti do pokladnice obce alebo bankovým prevodom.

Správny poplatok je stanovený  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, V. časť - stavebná správa.

Žiadosť o stavebné povolenie

Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,86 kB
Vložené: 10. 5. 2021

Žiadosť o predĺženie lehoty stavebného povolenia

Ziadost_o_predlzenie_lehoty_stavebneho_povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,92 kB
Vložené: 10. 5. 2021