Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Kolaudácia

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnuitia je potrebné priložiť:
  • Geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby ) overený Správou katastra v Skalici,
  • vytyčovací protokol stavby (v prípade, že je to uvedené v  podmienkach stavebného povolenia).
  • kópia  pôvodného  stavebného povolenia,
  • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú  a bezpečnú prevádzku (revízna správa elektrického zariadenia, revízna správa plynového zariadenia, zápis o tlakovej skúške vody, kanalizácie, ÚK, plynu, osvedčenie o stave komína...),
  • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov - atesty,
  • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby ( v prípade realizácie stavby dodávateľsky ),
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy,
  • dokumentáciu skutočného realizovania stavby (v prípade zlúčeného konania so zmenou stavby pred dokončením),
  • v prípade, že stavebník  poverí  na vybavenie   žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie,
  • Energetický certifikát stavby.
Správny poplatok

Správny poplatok je splatný v hotovosti do pokladnice obce alebo bankovým prevodom.

Správny poplatok je stanovený  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, V. časť - stavebná správa.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,47 kB
Vložené: 26. 6. 2024