Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Obec Petrova Ves
Vyhledávání
Vytisknout
RSS
Mapa webu
Verze pro seniory

Kostol sv.Ducha

Je dominantnou stavbou v obci. Najstarší kostol z roku 1093

Je dominantnou stavbou v obci. Najstarší kostol z roku 1093, ako je uvedené nad vchodom do terajšieho kostola bol drevený. V roku 1483 veriaci postavili na tom istom mieste v gotickom slohu murovaný väčší kostol. V roku 1762 pod patronáciou Františka Lotrinského bol kostol obnovený. Najvýznamnejšia prestavba bola prevedená v roku 1931. kostol bol rozšírený o dve bočné lode postavené v pseudobarokovom štýle. Šírka lodí je 18,5 metra. Pri prístavbe bol reštaurovaný celý chrám a to ako interiér, tak aj exteriér. Bol vymenený krov a inštalovaný hromozvod. Plány vypracoval Hubert Angelíny, staviteľ z Holíča, stavbu realizovala firma Doležal zo Skalice. Prístavba bola uskutočnená za pôsobenia vdp. farára Františka Šafára, ktorý spravoval faru od roku 1929 do roku 1952. Kaplánom bol Vojtech Varman. Posviacka nového chrámu bola vykonaná v roku 1931 na prvú adventnú nedeľu skalickým dekanom a prelátom Dr. Tomášom Cabanom na základe poverenia cirkevnej vrchnosti v Trnave. Počas prestavby kostola bola otvorená aj hrobka pred svätinou kde, ako sa uvádza v matrike, sú pochovaní kňazi. Podľa ústneho podania bol v okolí kostola cintorín, ktorý zasahoval až do bývalej boltizárovskej záhrady. Dnes si naň v obci už nikto nepamätá. Terajší cintorín pochádza najneskôr z roku 1866.

Vybavenie kostola

Pri príležitosti ukončenia stavby bol do vežovej kopule vložený pamätný spis, ktorý sa tu dodnes nachádza. V roku 1940 bol kostol elektrifikovaný. Počas vojny kostol nebol poškodený. V roku 1947 bol kostol kompletne vymaľovaný. Maľbu vykonal akademický maliar Štefan Euhof z Piešťan. V roku 1948 bolo zo zbierok občanov a náboženských spolkov zakúpené tri nové oltáre. Chrám bol nanovo posvätený 26. septembra 1948 na 19. nedeľu po sv. Duchu Ambrózom Lazíkom, biskupom a apoštolským administrátorom v Trnave. Vnútrajšok kostola je vyzdobený viacerými sochami. V presbytériu sú tri okná s obrazmi maľovanými na skle, ktoré pochádzajú z rokov 1931 a 1932. Na prvom obraze je sv. Mikuláš. Tento obraz daroval Mikuláš Boltizár, vtedajší predseda senátu v Bratislave. Je vyobrazený ako kľačí pred svojim patrónom, pri nohách má rodinný erb. Druhý obraz s Františkom Xaverským venoval František Šafár ako spomienku na svojho patróna. Na treťom obraze je sv. Ambróz, patrón včelárov. Venoval ho Ambróz Vanek, inžinier, ktorý pôvodne študoval teológiu a štúdium pre chorobu musel zanechať. V roku 1972 bol firmou Organa z Kutnej Hory opravený organ. V roku 1977 bol interiér kostola pod dohľadom pamiatkového úradu vymaľovaný a zreštaurovaný. Práce vykonal Jozef Drapka a reštaurátor Ján Rohman.

Veža kostola

Vo veži sú štyri bronzové zvony z ktorých jeden pochádza ešte spred prvej svetovej vojny. Váži 55 kg. Ostatné tri, veriaci zadovážili v roku 1923 od firmy Manoušek a spol. z Brna. Najväčší váži 417 kg. Nachádza sa na ňom reliéf Sedembolestnej p. Márie. Na druhom o váhe 260 kg je zobrazený sv. Jozef. Na obidvoch je nápis "Na česť a chválu Boží kúpené zvony, ktorý obnos sme my farníci Petroveský spolu s bratry Americkýma zložili a z výmeny starých zvonov." Najmenší zvon váži 30 kg. V roku 1916 boli štyri zvony zrekvirované na vojnové účely, najväčší z nich nebol dodnes nahradený. Hodiny na veži pochádzajú z roku 1912. Zakúpené boli na náklady Potravného spolku, ktorý bol neskôr zlikvidovaný. V roku 1931 boli ciferníky na hodinách pozlátené.

Dátum vloženia: 17. 5. 2021 12:39
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 5. 2021 13:56
Autor: admin prevod