Zápis do MŠ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Riaditeľka Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa bude konať

 dňa 18.04.2018 (t.j. v stredu) v čase od 12.15 hod. - 16.45 hod. v budove MŠ.

Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz.

Podmienky prijímania:

prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V prípade vyššieho záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti, ktorých zákonní zástupcovia v stanovenom termíne podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ. 

Zákonní zástupcovia detí si podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ do 30.04.2018.