Zápis detí do MŠ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Riaditeľka Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že

zápis do Materskej školy na školský rok 2016/2017 sa bude konať

 dňa 20.04.2016 (t.j. v stredu) v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod. v budove MŠ.

Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz.

Podmienky prijímania:

prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 V prípade vyššieho záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti, ktorých zákonní zástupcovia v stanovenom termíne podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.

Zákonní zástupcovia detí si podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ do 04.05.2016.