IBV Peklo II

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č./2020

Snímka pozemkov IBV Peklo II

Podmienky OVS IBV Peklo II. etapa

Sprievodný list k žiadosti o kúpu pozemku OVS II. etapa

Kúpna zmluva OVS IBV Peklo II. etapa