IBV Peklo I

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č.1/2020

Snímka pozemku

Podmienky OVS IBV Peklo I.etapa

Sprievodný list k žiadosti o kúpu pozemku OVS I. etapa

Kúpna zmluva OVS IBV Peklo I. etapa