Odpadové hospodárstvo

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Množstvo komunálneho odpadu vzniknutého na území obce Petrova Ves v roku 2018

Oznámenie a prehlásenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadu