Get Adobe Flash player
POZRITE SI: je zverejnený Návrh záverečného účtu za rok 2018 a stanovisko HK k tomuto účtu v sekcii Obecné informácie-Záverečný účet obce

Pomenovanie ulíc Petrova Ves

Neoficiálne pomenovanie ulíc

Ak si myslíte, že niektorú vyznačenú ulicu treba rozdeliť, napíšte do kolónky dva názvy alebo do poznámok. Ak by ste chceli niektoré ulice zlúčiť do jednej, napíšte dva rovnaké názvy do kolóniek.


 

Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.2
* Vyžadované informácie.
Meno *
Ste za pomenovanie ulíc v Petrovej Vsi? *
Ulica č.1 *
Ulica č.2 *
Ulica č.3 *
Ulica č.4 *
Ulica č.5 *
Ulica č.6 *
Ulica č.7 *
Ulica č.8 *
Ulica č.9 *
Ulica č.10 *
Ulica č.11 *
Ulica č.12 *
Ulica č.13 *
Ulica š.14 *
Ulica č.15 *
Poznámka k pomenovaniu ulíc

Prejdite myšou nad textové pole a napíšte bezpečnostný kód.