Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Show ArchiveTlačiť

Akcie v obci

  
 
Kedy Názov akcie Miesto Usporiadateľ
15.08.2020
Pivný minifestival Futbalový štadión Petrova Ves Športový klub
28.08.2020
20.00 h
Letné kino ZŠ Petrova Ves Únia žien
30.10.2020
Lampiónový sprievod Petrova Ves Únia žien
14.11.2020
Koštuje celá dedina Kultúrny dom Spoločná akcia organizácií v obci
29.11.2020
Adventný koncert Kultúrny dom Jednota dôchodcov