Get Adobe Flash player
V sekcii Predaj obecného majetku je zverejnený zámer predaja majetku obce v lokalite IBV Peklo II. V sekcii Predaj obecného majetku je zverejnená Obchodná verejná súťaž č. 1/2021 na predaj pozemku v lokalite IBV Peklo. Aktualizované otváracie hodiny na Pošte Petrova Ves.

Poľovnícke združenie

Akcie PZ

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

 

Poľovnícke združenie v našej obci v spolupráci v Obecným úradom Petrova Ves organizuje akcie pre deti

pod názvom INDIÁNSKY DEŇ, ktorý sa koná striedavo na ihrisku ŠK alebo pri Poľovníckej chate.


_________________________________________________________________________________________

 

Výročná schôdza PZ

Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 

Poľovnícke združenie hodnotilo uplynulý rok

Dňa 20.2.2011 sa konala výročná členská schôdza. Schôdzu otvoril tajomník organizácie, privítal starostu obce p. Miroslava Pochylého a predsedu Urbárskej spoločnosti p. Pavla Hrubšu. Po úvodnom slove oboznámil o činnosti poľovného združenia predseda organizácie p. Rehák, v ktorej poukázal na kladnú, ale  aj zápornú činnosť členov združenia. Poľovný hospodár  MVDr. Miča vo svojej správe zhodnotil starostlivosť o zver a jej prikrmovanie, ošetrenie kŕmnych zariadení  a informoval o ulovenej zveri. Finančný hospodár p. Šenigla v správe predniesol informácie o výdaji a príjme finančnej hotovosti. Kontrolór p. Juriga nezistil žiadne nedostatky. V diskusii poďakoval starosta obce za prácu všetkým členom PZ. Pán Hrubša odpovedal na otázky ohľadom výrubu porastov v našom lese. V diskusii odzneli rôzne návrhy na činnosť členov PZ v tomto roku. Jednou z nich bolo aj v tomto roku pokračovať v usporiadaní „Indiánskeho dňa“ pre deti a, samozrejme, pre všetkých občanov. Na záver všetkým poďakoval predseda organizácie za ich prácu .

LOVU A LESU ZDAR

Jozef  Janík

Tajomník   PZ

 
Viac článkov...