Get Adobe Flash player

Zo života MŠ

Zápis do MŠ

 

Riaditeľka Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do Materskej školy na školský rok 2017/2018 sa bude konať 

dňa 06.04.2017 (t.j. vo štvrtok) v čase od 12:15 hod. do 16:45 hod. v budove MŠ.

Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz.

Podmienky prijímania:

prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade vyššieho záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti, ktorých zákonní zástupcovia v stanovenom termíne podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.

Zákonní zástupcovia detí si podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ do 28.04.2017.

 

 

Detský maškarný ples

Užívateľské hodnotenie: / 3
SlabéDobré 

spievankovo1

 

Oznam MŠ

 

Riaditeľstvo Materskej školy v Petrovej Vsi pozýva rodičov detí, ktoré budú v školskom roku 2016/2017 navštevovať MŠ, na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 31. 8. 2016 (t. j. v stredu) o 15:30 hod. v budove MŠ v triede na prízemí. Okrem dôležitých informácií budú vyberané zákonom stanovené príspevky zákonných zástupcov za mesiac september 2016.

Účasť rodičov je potrebná.

Prevádzka v MS v novom  školskom  roku začína dňa 5. 9. 2016 (t.j. v pondelok) o 6.30 hod., slávnostný uvítací program pod názvom „Poď sa s nami hrať, so Spievankou a Zahrajkom sa zabávať...“  sa začína o 9.00 hod., pozývame naň aj rodičov detí.

 
Viac článkov...