Get Adobe Flash player

Zo života MŠ

Videla som...

Užívateľské hodnotenie: / 7
SlabéDobré 

 

Boli ste v našej materskej škole v poslednej dobe? Ja som tam dlho nebola. Od čias, kedy bol brat malý, pretieklo veľa vody v petrovoveskom potoku. Keď vyrástol, nemala som možnosť prísť tam a popozerať, čo sa zmenilo. Zmena nastala v uplynulých dňoch - išla som "na návštevu". Dôvodov bolo niekoľko: bola to povinnosť, bola to zvedavosť, bola to možnosť odpovedať na otázky "štiplavcom", ktorí čoraz hlasnejšie kričali - je tu vôbec škôlka? Tí, ktorí vodia do škôlky každý deň svoje ratolesti, tí to vedia. Tým, ktorým bratia, sestry, deti, vnuci, netere, synovci podrástli či už aj odrástli, to vedia tiež, veď budova stojí, ale čo sa deje v nej, to už nie. A tak som teda išla...so zámerom pozrieť, obzrieť, poinformovať sa a informácie posunúť ďalej. Z rečí mamičiek som čo-to už vedela, ale vidieť je omnoho viac. Pani riaditeľka Kučerová bola príjemná a ochotná priblížiť mi život škôlky. Že to bude až také očarujúce, to mi ani vo sne nenapadlo! Zvonku to tak ani nevyzerá, ale vnútri je to nádherná, krásna budova, v ktorej život priam kypí! Akoby aj nie, veď vnútri je veľa svetov. Vo vestibule vás privíta logo Projektu o interkulturálnom vzdelávaní detí i dospelých - zjednodušene výučba nemeckého jazyka hravou formou, ktorú má na starosti externá pani učiteľka Mgr.Zuzana Pukančíková. Na opačnej stene vás víta logo našej škôlky. Viete, že hrdo nosí prívlastok "dúhová"? Panáčik kreslí dúhu, dúhu tvoria pásy rôznych teplých farieb, ktoré pohládzajú každého, kto ide okolo. A teplé je tam všetko - od moderných vynovených sociálnych priestorov cez oddelenia formujúce deti po každej stránke až po útulnú telocvičňu, kde si deti zvykajú na aktivity zamerané na zvyšovanie telesnej zdatnosti. Všetko pekne a moderne zariadené, až tak, že som ľutovala, že nemám škôlkopovinné dieťa. Určite sa tam musí deťom páčiť, určite. Každé dopoludnie plnia deti aktivity podľa plánu. Slúži im na to miestnosť, v ktorej sú oddelenia určitého zamerania - hrajú sa tam na obchod, "čítajú" si knihy, "obrábajú" záhradku, pestujú si medziľudské vzťahy...jedným slovom, čas v škôlke majú bohato vyplnený.

Zaujala ma interaktívna tabuľa. Tú má len veľmi málo základných škôl, nieto ešte materských. Ako sa to podarilo pani riaditeľke? Bol za tým istý pán, ktorému sa naša škôlka páčila a podporil projekt, na základe ktorého sa interaktívnu tabuľu podarilo získať. Že neviete, čo je to za tabuľu? Tak v krátkosti: je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania a prezentácií s dôkladným využitím IKT (informačno-komunikačných technológií), je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo, čiže interaktívne pracovať s PC alebo notebookom, priamo z tabule, klikaním na premietaný obraz, interaktívnym perom. Perom sa môže dopisovať kamkoľvek do premietaného obrazu. Deťom sa všetko môže predvádzať naživo priamo z tabule. Obrázky, rozprávky, rôzne zaujímavosti môžu vidieť priamo z internetu. Deti to priťahuje. Je to vyučovanie viac "pre oči", a to sa deťom páči. Zvyknú si tak na moderný spôsob výučby aj v neskoršom veku.

V materskej škole je všetko moderné. Prešla rekonštrukciou a je to vidieť. Myslím, že taká škôlka je naozaj reprezentatívna a môžeme byť na ňu hrdí.

 

 

 

Zápis do MŠ

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do Materskej školy na školský rok 2011/2012 sa bude konať dňa 1.03.2011,t.j. v utorok v čase od 12:30 hod. do 17:00 hod. v budove MŠ. Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz.

 

Podmienky prijímania:

prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V prípade vyššieho záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti zamestnaných rodičov a deti, ktoré nastúpia do MŠ v mesiaci september 2011.

 

Projekt „Interkulturálne vzdelávanie pre deti a dospelých”

Užívateľské hodnotenie: / 5
SlabéDobré 

Vzhľadom ku skutočnosti, že ovládanie cudzích jazykov je v súčasnosti veľmi potrebné, usilujeme sa  vytvárať aj v našej MŠ podmienky k tomu, aby si cudzie jazyky osvojovali už deti predškolského veku, kedy sú podľa rôznych štúdií k tomu priaznivé predpoklady.

Schválením tohto projektu sme od 1. 3. 2009 začali na škole s výučbou aj nemeckého jazyka.

Každý týždeň v stredu, v čase od 8:15 hod. do 9:15 hod. v triede 3-4 ročných detí a v čase od 9:15 hod do 10:15 hod. v triede 4-6 ročných detí, sa deti pod vedením kvalifikovanej lektorky Mgr. Zuzany Pukančíkovej oboznamujú prirodzenou, hravou formou s nemeckým jazykom. Výučba nemeckého jazyka prebieha integrálne, tematicky s edukačným procesom.

Ciele projektu sú nasledovné:

-       hravou formou poskytnúť deťom kontakt s cudzím jazykom

-       v prirodzenom prostredí stimulovať u detí potrebu využívať cudzí jazyk, aby sa mohli dorozumieť a uspokojiť tak svoje potreby

-       poznávať kultúru a zvyklosti iného národa

-       spoločným vzdelávaním pedagógov zo Slovenska a z Dolného Rakúska vytvárať dôležité synergie pre spoločnú prácu

-        výmena poznatkov a skúseností z oblasti výchovy a vzdelávania

-       získavanie  inšpiratívnych námetov pre nové vzdelávacie koncepty

Na financovaní projektu sa podieľa Dolnorakúska krajinná vláda, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a 5% Obec Petrova Ves. Rodičia za výučbu neplatia. Časové rozpätie projektu je 3,5 roka.

Z projektu „Interkulturálne vzdelávanie pre deti a dospelých“ sa nám podarilo zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ktorá ponúka deťom nový zdroj poznávania, vizualizáciu, možnosť dotýkať sa zobrazených objektov a zvyšovanie si digitálnej  gramotnosti. Je integrálnou súčasťou edukačného procesu v našej MŠ.