Get Adobe Flash player

Zo života MŠ

Zápis do MŠ

 

Riaditeľstvo Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do materskej školy na školský rok 2012/2013 sa bude konať dňa 28.02.2012 (t.j. v utorok) v čase od 12:30 hod. do 17:00 hod. v budove MŠ.

Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz.


Podmienky prijatia:

prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

V prípade vyššieho záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti, ktorých zákonní zástupcovia v stanovenom termíne podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, deti zamestnaných rodičov a  deti, ktoré nastúpia do MŠ v mesiaci september 2012.

 

Zákonní zástupcovia detí si podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ do 15.3.2012


 

Začal sa školský rok 2011/2012

 

 

Pohľad do dúhového okienka MŠ


Nový školský rok sme odštartovali 5. septembra 2011 dômyselnou

choreografiou pod názvom „Zobuďme Šípkovú Ruženku“. Deťom blízka rozprávková bytosť v podaní p. uč. Mgr. Janky Vallovej priniesla povzbudivé slovo, uvoľnenie, tanec, úsmev, farebné veterníky a najmä magickú auru detského rozprávkového sveta. V prvých, nesmelých krokoch nás prišiel podporiť aj p. starosta Miroslav Pochylý, rodičia, starí rodičia a súrodenci detí.

 

rozlka so pkovou ruenkou  uvtacia choreografia zobudme pkov ruenku   tancujeme

Pôvaby jesene

Tvorivo sme využili plody z jesennej prírody, z ktorých deti pod vedením učiteliek zmajstrovali jesenné obrázky a dekorácie. Tematická výstavka vdýchla  priestorom školy jesenný pôvab.

 

jesenn vstava pvaby jesene

Koncert Viktora Guľvaša

Dňa 20. 10. 2011 našu školu navštívil hudobník Mgr. Viktor Guľvaš s hudobno-zábavným programom „Pesnička je liekom proti nude, s pesničkou Vám vždy veselo bude“. Nakoľko deti poznajú repertoár V. Guľvaša, aktívne podporovali jeho spev a tak vznikla príjemná, radostná atmosféra oživená pohybovým prejavom detí a hudobníka.

koncert viktora guvaa     spievame s hudobnkom

 

Skvalitňovanie materiálno-technických podmienok školy

P.starostovi Miroslavovi Pochylému sa podarilo vďaka environmentálnemu projektu zabezpečiť finančné prostriedky na revitalizáciu kúrenia v MŠ.

Riešené bolo aj vlhnutie obvodových múrov na budove školy.

Obidva rekonštrukčné zásahy boli riešené bez obmedzenia prevádzky v MŠ, v pružnom režime a v tejto fáze možno konštatovať, že aj s pozitívnym výsledkom. 

Spleť jarného diania v MŠ


Jarná vernisáž

Šikovné rúčky detí navštevujúcich MŠ pod vedením učiteliek  vytvorili vkusné, pestrofarebné, jarné dekorácie, ktoré rozžiarili priestory MŠ a vdýchli do nich vôňu jari.

logo projektu#phocagallerypiclens 37-phocagallerypiclenscode-materska_skola/priestory_nasej_skolky/logo projektu.jpg
logo projektu
logo projektu logo projektu

jesenn vstavka#phocagallerypiclens 37-phocagallerypiclenscode-materska_skola/priestory_nasej_skolky/jesenn vstavka.jpg
jesenn vstavka
jesenn vstavka jesenn vstavka

Okresná prehliadka výrazného prednesu poézie a prózy „Hrkálka“

Dňa 19.4.2011 sa v koncertnej sieni Františkánskeho kláštora v Skalici rozozvučali hlásky detí predškolského veku z okresu Skalica na 8. ročníku prehliadky výrazného prednesu poézie a prózy pod názvom „Hrkálka“. Našu MŠ prezentovala šikovná recitátorka Laurinka Morávková s básňou „Prechádzka v daždi“. Jej nebojácny a výrazný prednes bol hodnotený veľmi pozitívne.

Okresná prehliadka v speve detí pod názvom „Blahova notečka“

Hudobný  talent  preukázali Michalka Michalková a Emka Kondlová, ktoré sa zúčastnili na prehliadke v speve detí pod názvom „Blahova notečka“, ktorá sa konala dňa 6.5.2011 v Kultúrnom dome v Skalici. Vystúpili s piesňou „Maličká som“ a ich dynamický   a melodický prejav mal úspech u obecenstva.

Kultúrne vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek

Mesiac máj priniesol s rozkvitnutou a rozvoňanou prírodou aj  oslavy Dňa matiek,  ktoré každoročne organizuje Obecný úrad Petrova Ves pod vedením p. starostu Miroslava Pochylého.

Posolstvo čistej lásky, ktoré odzrkadľuje jedinečnosť, nenahraditeľnosť a nepostrádateľnosť  výnimočnej bytosti – matky, pripravili aj deti navštevujúce materskú školu, aby v ňom vzdali úctu a vďaku svojim najbližším bytostiam.

Škôlkarske posolstvo bolo zabalené v muzikálovom balíčku pod názvom „Nie si sám“.

Pri tvorbe scenáru sa pani učiteľky inšpirovali klenotom našej kinematografie populárnym kultovým muzikálom „Neberte nám princeznú“.

Naši malí muzikáloví herci svojou šikovnosťou a milou improvizáciou pripravili pre prítomných  pôsobivý, kultúrny  zážitok a legendárne piesne „Budem tu s vami“, „Šaty“ a „Čo nám už rukami prešlo detí“ osviežili nedeľné popoludnie.

Hrejivý pocit zo sviatočnej chvíle určite umocnilo aj medovníkové srdce s nápisom „Najlepšej mamičke na svete“, ktoré škôlkari podarovali svojim matkám.


Tablo „Ahoj škôlka, škola volá“

Naša dúhová cesta v tomto školskom roku smeruje do cieľa. 11 detí končí dochádzku do MŠ a odchádza do školských lavíc.  Končia jednu etapu svojho života, na rozlúčku sme im pripravili pamätné tablo, ktoré si môžete pozrieť  v informačnej vitríne pred Obecným úradom.


 
Viac článkov...