Get Adobe Flash player

Zo života MŠ

Zápis detí do MŠ

 

Riaditeľka Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že

zápis do Materskej školy na školský rok 2016/2017 sa bude konať

 dňa 20.04.2016 (t.j. v stredu) v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod. v budove MŠ.

Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz.

Podmienky prijímania:

prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 V prípade vyššieho záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti, ktorých zákonní zástupcovia v stanovenom termíne podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.

Zákonní zástupcovia detí si podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ do 04.05.2016.

 

Detský maškarný ples

Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 

Riaditeľstvo ZŠ a MŠ PETROVA VES

pozýva na 

DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES

ktorý sa bude konať 

31.1.2016 (nedeľa) v kultúrnom dome

Vstupné: 1 euro, masky vstup voľný

Občerstvenie zabezpečené.

Tešíme sa na Vás!

 

Zápis do MŠ

 

Riaditeľstvo Materskej školy v Petrovej Vsi oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do Materskej školy na školský rok 2015/2016 sa bude konať dňa 25.02.2015 (t.j. v stredu) v čase od 12:30 hod. do 17:00 hod. v budove MŠ.

Rodičia si prinesú so sebou občiansky preukaz.

 
Viac článkov...