Get Adobe Flash player

Oslavy 80 výročia založenia DHZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

V nedeľu 26.8.2007 sa v našej obci uskutočnili oslavy 80 výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru. Slávnostná bohoslužba sa konala pri soche sv. Floriána. Potom si všetci prítomní na cintoríne uctili kyticou kvetov a zažatím sviec pamiatku všetkých zosnulých členov DHZ. Po obede sa pred kultúrnym domom konal slávnostný nástup všetkých prítomných hasičov. Starosta obce Miroslav Pochylý privítal hostí:

prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR JUDr. Jozefa Minárika, riaditeľa Okresného hasičského a záchranného zboru v Skalici Ing. pplk. Jána Cvečku, predsedu Okresného územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Skalici p. Michala Lukáča, riaditeľa Okresného územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Skalici p. Jozefa Dermíška, okresného veliteľa v Skalici p. Mariána Šveca, zaslúžilého člena Požiarnej ochrany p. Ferdinanda Junka. Krátkou neoficiálnou návštevou nás poctil i minister vnútra SR p. JUDr. Róbert Kaliňák. Slávnostný príhovor predniesol veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Petrovej Vsi p. Jozef Janík. Priblížil činnosť zboru, jeho aktivity, účasti pri požiaroch od jeho začiatkov až po súčasnosť. Spomenul zakladajúcich členov i tých, ktorí nás navždy opustili. Nasledovalo odovzdanie pamätných listov a diplomov za dlhoročnú a aktívnu činnosť. Povzbudivé slová predniesol prezident DPO SR p. Minárik. Zároveň veliteľovi DHZ p. Janíkovi odovzdal medailu M. Schmidta „Za zásluhy o výcvik“ a povýšil ho do hodnosti vrchný technik. Dobrovoľnému hasičskému zboru Petrova Ves, dlhoročným a aktívnym členom p. Ferdinandovi Balgovi, p. Pavlovi Michálkovi a p. Pavlovi Romanovi odovzdal medaily „ Za príkladnú prácu“. Krátky príhovor predniesol predseda Okresného územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Skalici p. Michal Lukáč.

Ukážka hasenia požiarov ručnou striekačkou členmi DHZ v Uníne bola spracovaná vo forme krátkeho divadelného vystúpenia, vzbudzovala úsmev na tvárach prítomných. Ukážkový papierový domček pre neprispôsobivých spoluobčanov vzbĺkol. Členovia DHZ Unín však v priebehu pár minút ho ručnou striekačkou uhasili.

OR Ha ZZ v Skalici so svojou technikou predstavili nové trendy pri hasení požiarov. Použitie jednotlivých druhov techniky komentoval riaditeľ OHaZZ v Skalici p. Cvečka. Hasiči v dnešnej dobe asistujú pri mnohých dopravných nehodách, kedy je potrebné z horiacich áut vyslobodiť cestujúcich a zranených. OR HaZZ v Skalici disponuje moderným vozidlom značky Mercedes VARIO, záchranným člnom, vysokozdvižným rebríkom. Členovia HaZZ predviedli hasenie horiaceho motorového vozidla, vystrihovanie zraneného z vozidla. Profesionálni hasiči sa prezentovali aj v špeciálnych plynotesných oblekoch. Na záver svojich ukážok predviedli hasenie s ľahkou penou. Priestranstvo pred KD pokryli jemné biele penové záveje, ktoré spôsobili najväčšiu radosť deťom.

Ďakujeme terajším i bývalým členom DHZ za ich príkladnú a obetavú prácu, ako i všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu osláv 80. výročia založenia DHZ v Petrovej Vsi.

Želáme všetkým členom do ďalších rokov veľa úspešnej práce.

Fotografie z akcie nájdete v galérii.

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre