Get Adobe Flash player

Oznam verejnej konzultácie

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Návrh výzvy pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – verejná konzultácia

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Návrh výzvy vychádza z platného znenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, reflektuje nastavenie jeho cieľov, ako aj aktuálny stav disponibilných zdrojov programu, keďže legislatíva EÚ pre Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ v budúcom programovom období, resp. prechodnom období je zatiaľ vo fáze prípravy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si váži záujem odbornej verejnosti a s cieľom pripraviť výzvu tak, aby vyvolala čo najväčší záujem poľnohospodárov o získanie investičnej podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, sa obracia najmä na zástupcov beneficientov, aby predložili svoje odborné stanoviská k základným podmienkam pripravovanej výzvy. Verejná konzultácia je otvorená do 30.9.2020.

 

Adresa na zaslanie stanovísk:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. " target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: inherit; color: rgb(252, 103, 34); text-decoration-line: underline;"> Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . V prípade otázok je možné sa obrátiť na regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré pôsobia v každom kraji – kontakty tu: http://www.nsrv.sk/?pl=3 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre