Get Adobe Flash player
Začínajú majstrovské futbalové zápasy: "A" mužstvo nedeľa 9.8. o 17.00 Petrova Ves - Hradište.

Mimoriadne zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Starosta obce Petrova Ves

zvoláva

mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na 

28. apríla 2020, t. j. utorok o 18.00 h 

v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi.

 

Upozornenie: 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, č. OLP/3354/2020, zo dňa 20. 04. 2020  sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods.4 písm. e) zákona č. 355/2007 povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.

Občania budú informovaní prostredníctvom zverejnenej zápisnice zo zasadnutia OZ na web stránke obce.

P R O G R A M :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Vyhodnotenie pripomienok k predaju obecného majetku
  4. Schválenie záložného práva v prospech Československej obchodnej banky, a. s.
  5. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. o súhlas na odkúpenie pozemku a zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrických zariadení a rozvodov SA_A1_Petrova Ves JUH, VNK, TS, NNK
  6. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

                                                                                       Štefan Beňa v. r.                                                   

                                                                                           starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre