Get Adobe Flash player

Územný plán obce

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Petrova Ves - textová časť

Komplexný výkres

Komplexný výkres

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

Výkres riešenia verejného technického vybavenia

Výkres perspektívneho použitia PP

Ochrana prírody a tvorba krajiny

Územný plán - starý

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre