Get Adobe Flash player

Oznam

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Obec Petrova Ves ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce

Petrova Ves podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade

s ustanovením §§ 22 a 31 stavebného zákona

 

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

začatie prerokovávania návrhu riešenia

„Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Petrova Ves“

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Petrova Ves sú počas 30 dní vystavené na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Petrovej Vsi a taktiež na internetovej stránke

www.cityplan.eu/pves

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Petrova Ves pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Petrova Ves.

 

Vyvesené dňa 01. 10. 2019

       Zvesené dňa ..............................

 

 

 

Štefan Beňa starosta obce

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre