Get Adobe Flash player
PRERUŠENIE DODÁVKY ELEKTRINY - 21.2., 22.2.2019. VIAC info na hlavnej stránke. 23.2.2019 - Fašiangový sprievod, 2.3.2019 - Pochovávanie basy

Pozvánka na OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Starosta obce P e t r o v a    V e s 

z v o l á v a 

mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

14. februára 2019, t. j. štvrtok o  18.00 h

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Výber nájomníka do 3-izbového obecného nájomného bytu v bytovom dome č. 350
  5. Záver

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.                    

                                    Štefan Beňa v. r. starosta obce      

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre