Get Adobe Flash player

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbariátu

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Výbor Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53 pozýva svojich podielnikov na zasadnutie valného zhromaždenia na deň: 

11. februára 2019 v budove Kultúrneho domu  v Petrovej Vsi.

Prezentácia podielnikov od 17.45 do 18.00 h.

Začiatok rokovania VZ o 18.00 h.

P r o g r a m:

1.Otvorenie valného zhromaždenia

2.Voľba volebnej komisie a mandátovej komisie

3.Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

4.Správa o činnosti výboru spoločenstva

5.Schválenie hospodárskeho výsledku a účelu použitia hospodárskeho výsledku za rok 2017

6.Informácia o ťažobnom pláne

7.Prejednanie žiadosti spoločnosti Less, s. r. o.úpravu zmluvných podmienok

8.Diskusia

9.Ukončenie valného zhromaždenia

Prosíme o Vašu účasť.

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete  splnomocniť Vaším zastupovaním jedného blízkeho príbuzného manžel/ka/,  súrodenec, rodič alebo dieťa nad 18 rokov, ktorý predloží splnomocnenie pri prezentácii priamo na VZ. Splnomocnený zástupca bez písomného splnomocnenia bude z jednania VZ vylúčený.

Ak túto možnosť nemáte, odporúčame Vám splnomocniť niektorého z členov pozemkového spoločenstva:
       Pavel Hrubša                   Petrova Ves 315                   908 44
       Marcel Polesňák              Petrova Ves 36                    908 44

       Marta Kotvanová            Petrova Ves 192                   908 44

       Štefan Pochylý                Petrova Ves 187                   908 44

       Ferdinand Rehák Holič, Vrádištská 86            908 51


Splnomocnenie je možné vyplniť tu. 

V tomto prípade žiadame v termíne do 08. februára 2019 zaslať splnomocnenie na adresu:

Obec Petrova Ves

908 44 Petrova Ves 53

prípadne   toto  splnomocnenie  predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení. 

 

            V prípade, ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, bude sa konať mimoriadne valné zhromaždenie v ten istý deň s rovnakým programom so začiatkom o 18.15 hod.
                                                                                                

Urbariát, Pozemkové spoločenstvo, kontakty

-       Tel.: 0902 470 879

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. "> Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                

                                                                                 Výbor spoločenstva