Get Adobe Flash player

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariátu

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Výbor Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53 pozýva svojich podielnikov na zasadnutie valného zhromaždenia na

                          29. novembra 2018 v budove Kultúrneho domu  v Petrovej Vsi.

 

Prezentácia podielnikov od 18.45 do 19.00 h.

Začiatok rokovania VZ o 19.00 h.

P r o g r a m:

1.Otvorenie valného zhromaždenia

2.Voľba volebnej komisie a mandátovej komisie

3.Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

4.Správa o činnosti výboru spoločenstva

5.Schválenie hospodárskeho výsledku a účelu použitia hospodárskeho výsledku za rok 2018

6.Informácia o ťažobnom pláne

7.Prejednanie žiadosti spoločnosti Less, s. r. o.úpravu zmluvných podmienok

8.Diskusia

9.Ukončenie valného zhromaždenia

Prosíme o Vašu účasť.

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete splnomocniť Vaším zastupovaním jedného blízkeho príbuzného manžel/ka/, súrodenec, rodič alebo dieťa nad 18 rokov, ktorý predloží splnomocnenie pri prezentácii priamo na VZ. Splnomocnený zástupca bez písomného splnomocnenia bude z jednania VZ vylúčený.

Ak túto možnosť nemáte, odporúčame Vám splnomocniť niektorého z členov pozemkového spoločenstva:
       Pavel Hrubša            Petrova Ves 315                      908 44
       Marcel Polesňák        Petrova Ves 36                       908 44

       Marta Kotvanová       Petrova Ves 192                      908 44

       Štefan Pochylý          Petrova Ves 187                      908 44

       Ferdinand Rehák       Holič, Vrádištská 3123/86          908 51


Splnomocnenie je možné vyplniť tu

V tomto prípade žiadame v termíne do 22. novembra 2018 zaslať splnomocnenie na adresu:   Obec Petrova Ves

             908 44 Petrova Ves 53

prípadne   toto  splnomocnenie  predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení. 

 

Urbariát, Pozemkové spoločenstvo, kontakty

-       Tel.: 0902 470 879

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                

                                                                                 Výbor spoločenstva