Get Adobe Flash player

Zasadnutie OZ

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

                                                           Starosta  obce P e t r o v a    V e s                                                           

 z v o l á v a 

mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi na

  11. mája 2018, t. j. piatok o  19.30 h

 

v zasadačke Obecného úradu v Petrovej Vsi.

P R O G R A M :

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Vzájomné vysporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemkov
  4. Vyhodnotenie pripomienok k predaju obecného majetku
  5. Záver

 

     Vzhľadom na význam prerokovávaných otázok očakávam Vašu osobnú účasť.

 

                          Štefan Beňa, v.r.                                                             

                                                starosta obce

 

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre