Get Adobe Flash player
POZRITE SI: vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zámer predaja obecného majetku v príslušných záložkách.

Pozvánka na zasadnutie urbariátu

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Výbor Urbariátu Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53

pozýva svojich podielnikov na zasadnutie valného zhromaždenia na deň

17. januára 2018

v budove KD Petrova Ves

Prezentácia podielnikov je od 17.45 - 18.00 hod.

Začiatok rokovania VZ je o 18.00 hod.

Program:

1.Otvorenie valného zhromaždenia

2.Voľba volebnej komisie a mandátovej komisie

3.Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

4.Správa o činnosti výboru spoločenstva

5.Schválenie hospodárskeho výsledku a účelu použitia hospodárskeho výsledku za rok 2016

6.Informácia o ťažobnom pláne

7.Zmluva o nájme

8.Diskusia

9.Ukončenie valného zhromaždenia

     

Prosíme o Vašu účasť.

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete  splnomocniť Vaším zastupovaním jedného blízkeho príbuzného manžel/ka/,  súrodenec, rodič alebo dieťa nad 18 rokov, ktorý predloží splnomocnenie pri prezentácii priamo na VZ. Splnomocnený zástupca bez písomného splnomocnenia bude z jednania VZ vylúčený.

Ak túto možnosť nemáte, odporúčame Vám splnomocniť niektorého z  členov pozemkového spoločenstva:
       Pavel Hrubša            Petrova Ves 315              908 44
       Marcel Polesňák        Petrova Ves  36               908 44

       Marta Kotvanová        Petrova Ves  192             908 44

       Štefan Pochylý           Petrova Ves 187              908 44

       Ferdinand Rehák       Holič,  Staničná 22          908 51


Splnomocnenie je možné vyplniť  tu

V tomto prípade žiadame v termíne do 10. januára 2018 zaslať splnomocnenie na adresu:   Obec Petrova Ves

              908 44  Petrova Ves 53

prípadne   toto  splnomocnenie  predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení. 

 

         V prípade, ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, bude sa konať mimoriadne valné zhromaždenie v ten istý deň s rovnakým programom so začiatkom o 18.15 hod.
                                                                                                 

Urbariát, Pozemkové spoločenstvo, kontakty

-       Tel.: 0902 470 879

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. "> Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                 

                                                                                 Výbor spoločenstva