Get Adobe Flash player
POZRITE si NÁVRH ROZPOČTU na roky 2019-2021 v sekcii ROZPOČET a stanovisko hlavného kontrolóra obce.

Pozvánka

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Športový klub Petrova Ves

pozýva

na výročnú členskú schôdzu

dňa 26.11.2017 o 16,oo hod. v KD Petrova Ves

Prezentácia 15,3o – 15,55 hod.


Športový klub Petrova Ves pozýva na výročnú členskú schôdzu nielen svojich členov, ale aj všetkých priaznivcov a záujemcov o futbalové dianie v našej obci.

Vaša účasť prispeje k zvýšeniu objektívnosti volieb a k možnosti vytvoriť legitímne orgány s právomocami, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie činnosti ŠK.


Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu výročnej členskej schôdze

3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

4. Prerokovanie a schválenie volebného poriadku

5. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice

6. Správa mandátovej komisie

7. Správa o činnosti ŠK Petrova Ves za rok 2017

8. Správa o hospodárení ŠK Petrova Ves k 31.10.2017

9. Voľby: a/ počet členov a spôsob voľby b/ členov výboru ŠK c/ predsedu revíznej komisie

10. Diskusia

11. Správa volebnej komisie o výsledku volieb orgánov ŠK Petrova Ves

12. Správa návrhovej komisie, schválenie uznesení

13. Záver

 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre