Get Adobe Flash player
Pozrite si zoznam kandidátov na starostu a poslancov v komunálnych voľbách v našej obci v sekcii Komunálne voľby 2018.

Pozvánka

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 Výbor urbariátu Petrova Ves,

Pozemkové spoločenstvo Petrova Ves 53 pozýva svojich podielnikov

na zasadnutie valného zhromaždenia na deň

24. novembra 2017 v budove Kultúrneho domu v Petrovej Vsi.

Prezentácia podielnikov je od 17.45 - 18.00 hod.

Začiatok rokovania VZ je o 18.00 hod.

Program:

1.Otvorenie valného zhromaždenia

2.Voľba volebnej komisiemandátovej komisie

3.Voľba zapisovateľa overovateľa zápisnice

4.Správa o činnosti výboru spoločenstva

5.Schválenie hospodárskeho výsledku a účelu použhospodárskeho výsledku za rok 2016

6.Informáciaťažobnom pláne

7.Zmluvanájm

8.Diskusia

9.Ukončenie valného zhromaždenia

   

Prosíme o Vašu účasť.

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môžete  splnomocniť Vaším zastupovaním jedného blízkeho príbuzného manžel/ka/,  súrodenec, rodič alebo dieťa nad 18 rokov, ktorý predloží splnomocnenie pri prezentácii priamo na VZ. Splnomocnený zástupca bez písomného splnomocnenia bude z jednania VZ vylúčený.

Ak túto možnosť nemáte, odporúčame Vám splnomocniť niektorého z  členov pozemkového spoločenstva:
       Pavel Hrubša            Petrova Ves 315             908 44
       Marcel Polesňák        Petrova Ves  36              908 44

       Marta Kotvanová        Petrova Ves  192            908 44

       Štefan Pochylý           Petrova Ves 187             908 44

       Ferdinand Rehák       Holič,  Staničná 22          908 51
Splnomocnenie je možné vyplniť  tu. 

V tomto prípade žiadame v termíne do 17. novembra 2017 zaslať splnomocnenie na adresu:   Obec Petrova Ves

              908 44  Petrova Ves 53

prípadne   toto  splnomocnenie  predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení. 
                                                                                                 

Urbariát, Pozemkové spoločenstvo, kontakty

-       Tel.: 0902 470 879

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. "> Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                 

                                                                                 Výbor spoločenstva